หลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

การบันทึกรายการค้า

การบันทึกรายการค้า ผู้ทำบัญชีจะทำเหมือนกันทุก ๆ งวด เป็นงานที่ทำตามลำดับขั้นตอน ลำดับของการทำบัญชีแต่ละขั้นตอน เรียกว่า “ วงจรบัญชี ” (Accounting Cycle) ซึ่งจะหมุนเวียน
จนครบรอบบัญชี แล้วเริ่มงวดบัญชีใหม่ตามลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชี ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ และบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

ขั้นตอนที่ 2 ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำงบทดลอง

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำกระดาษทำการ

ขั้นตอนที่ 5 จัดทำงบการเงิน

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

ขั้นตอนที่ 7 บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

ตามวงจรบัญชี การบันทึกรายการค้าเริ่มในสมุดลงรายการขั้นต้น ในที่นี้จะใช้
สมุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียวที่เปิดบัญชี โดยนำสินทรัพย์, หนี้สินและทุน มาเปิดบัญชีใน

สมุดรายวันทั่วไป และใช้เอกสารการค้าเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี โดยอาศัยหลักสมการบัญชี เป็นพื้นฐาน พิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงของบัญชี และใช้ระบบบัญชีคู่ ( Double Entry System ) วิเคราะห์รายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้น ต้องนำมาบันทึก โดยเดบิต บัญชีหนึ่ง หรือหลายบัญชี

แล้วเครดิต อีกบัญชีหนึ่ง หรือหลายบัญชี (ตามกฎเดบิต – เครดิต) ในจำนวนเงินที่รวมกันแล้ว

ทั้งสองด้านต้องเท่ากันเสมอ
ธนชัย ยมจินดา และสุวิมล เหลืองประเสริฐ (2538 : 34 – 35) กล่าวว่า

เทคนิคในการจำว่า จะเดบิต หรือเครดิต บัญชีใด เมื่อใด ดังนี้

  1. จำลักษณะปกติ (Nature) ของบัญชีแต่ละประเภท
  2.  

    

    

  บัญชีประเภท

  มีลักษณะปกติอยู่ด้าน

  1. บัญชีสินทรัพย์

  2. บัญชีหนี้สิน

  3. ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

  4. รายได้บริการ

  5. ค่าใช้จ่าย

  เดบิต

   

   

  เดบิต

  เครดิต

  เครดิต

  เครดิต

 1. การลงบัญชี บัญชีประเภทใดเพิ่มขึ้น ให้ลงบัญชีลักษณะด้านปกติของบัญชีนั้น
 2. ถ้าผลของรายการค้า ทำให้บัญชีนั้นลดลงให้ บันทึกด้านตรงข้ามกับลักษณะปกติ

  บัญชีประเภท

  ลักษณะปกติ

  เพิ่มค่า

  ลดค่า

  1. บัญชีสินทรัพย์

  2. บัญชีหนี้สิน

  3. ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

  4. รายได้บริการ

  5. ค่าใช้จ่าย

  เดบิต

  เครดิต

  เครดิต

  เครดิต

  เดบิต

  เดบิต

  เครดิต

  เครดิต

  เครดิต

  เดบิต

  เครดิต

  เดบิต

  เดบิต

  เดบิต

  เครดิต

 3. สรุปลักษณะด้วยรูปตัว T


สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ(ทุน) รายได้ ค่าใช้จ่าย

เพิ่ม(Dr) ลด(Cr) ลด(Dr) เพิ่ม(Cr) ลด (Dr) เพิ่ม (Cr) ลด(Dr) เพิ่ม(Cr) เพิ่ม(Dr) ลด(Cr)

สาคิตณ์ จันทโนทก และคณะ (2533 : 104 – 105) กล่าวว่า

การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ต้องมีการวิเคราะห์รายการค้าที่มีผลต่อ
บัญชีแยกประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สังเกตหลักการบัญชีคู่ ในรายการค้าแต่ละราย ดังนี้

  1. รายการค้าแต่ละรายมีผลกระทบตั้งแต่ 2 บัญชี ขึ้นไป บางรายการบันทึกบัญชี
  2. เดบิต และเครดิต อย่างละบัญชี บางรายการบันทึกบัญชีเดบิต หรือเครดิต มากกว่า 1 บัญชี เรียกว่า (Compound Entry)

  3. รายการค้าทุกรายการ ผลรวมเดบิตต้องเท่ากับผลรวมเครดิตเสมอ
  4. ต้องรักษาความสมดุลย์ของสมการบัญชีไว้ตลอดเวลา คือ สินทรัพย์ = หนี้สิน+ ทุน

ในสมุดรายวันทั่วไปต้องให้เลขที่หน้าบัญชีทุกแผ่น เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง ก่อนบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป เขียนปี เดือน วัน ในช่องวันที่ เขียนไว้ตอนบนเพียงครั้งเดียว จะเปลี่ยนแปลงเมื่อขึ้นเดือนใหม่ / ปีใหม่ โดยมีขั้นตอนวิธีบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้

  1. เขียน ปี พ.ศ. ไว้ตอนบนช่องแรก (ช่องวันที่)
  2. เขียน เดือน ที่เกิดรายการค้าในช่องแรก บรรทัดแรก ซึ่งเดือนและปี ไม่ต้องเขียนซ้ำ
  3. เว้นขึ้นเดือนใหม่ / ปีใหม่ / เปลี่ยนแผ่นใหม่

  4. เขียน วันที่ เกิดรายการค้า ในช่องวันที่ ให้ตรงกับรายการบัญชีที่จะบันทึก
  5. เขียนชื่อบัญชีที่เดบิต ชิดเส้นทางด้านซ้ายมือในช่องรายการ พร้อมจำนวนเงิน
  6. เขียนชื่อบัญชีที่เครดิต ในอีกบรรทัดลงมา เยื้องทางขวาพองามในช่องรายการ
  7. ใส่จำนวนเงิน ในช่องเครดิต

  8. เขียนคำอธิบายรายการอีกบรรทัด ให้ตรงแนวชื่อบัญชีที่เดบิต คำอธิบายให้เขียน
  9. กระทัดรัด ชัดเจน รัดกุม ได้ความหมายที่ถูกต้อง

  10. ควรเว้นวรรค 1 บรรทัด ก่อนมีการบันทึกรายการต่อไป หรือขีดเส้นคั่นรายการต่อไป

หมายเหตุ ขณะบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ช่องเลขที่บัญชีเว้นว่างไว้ เมื่อมีรายการ
ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท ต้องบันทึกเลขที่บัญชีที่เดบิต และเลขที่เครดิต ในช่องเลขที่บัญชีนี้

   
คัดสรรมาฝากโดย leejeng (ลีเจง ถนอมวรกุล) บทความทั้งหมดของคุณ leejeng
วันที่ 19/07/2549 เวลา 10:55:31
เข้าชมบทความนี้แล้ว 38135 ครั้ง ได้รับการโหวต 58 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 38135 คน ตอบ 22 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 16/7/2552 13:18:03
โดย คุณ ดเหกหเฟกัฟหก้กั
IP : 203.172.202.***
 

นะ...

โพสต์เมื่อ : 16/7/2552 13:18:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 18/6/2552 11:02:02
โดย คุณ ญิ๋งนุ้ย
IP : 125.27.192.***
 

ดีค่ะสามารถหางานง่ายและเข้าใจง่าย

โพสต์เมื่อ : 18/6/2552 11:02:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 18/6/2552 10:59:46
โดย คุณ ปาง
IP : 125.27.192.***
 

ดีค่ะเข้าใจ๋ง่ายดี

โพสต์เมื่อ : 18/6/2552 10:59:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 18/4/2552 10:21:39
โดย คุณ นานาจิตตัง
IP : 125.25.233.***
 

เบสิค

โพสต์เมื่อ : 18/4/2552 10:21:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 25/3/2552 11:48:21
โดย คุณ nntt39
IP : 58.9.68.***
 

ขอบคุณนะครับสำหรับสาระความรู้ที่แนะนำมา

โพสต์เมื่อ : 25/3/2552 11:48:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 23/1/2552 8:11:42
โดย คุณ กระแต
IP : 125.27.90.***
 

เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายคะ ขอถามอีกนิดนะคะว่าการบันทึกบัญชีในกรณีที่กิจการไม่ได้จดทะเบียนภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีขั้นอย่างไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 23/1/2552 8:11:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 16/12/2551 11:14:46
โดย คุณ na
IP : 58.8.55.***
 

เป็นหลักบัญชีพื้นฐาน อ่านแล้วเข้าใจดีค่ะ

โพสต์เมื่อ : 16/12/2551 11:14:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 14/12/2551 14:04:48
โดย คุณ NOI
IP : 125.27.235.***
 

เข้าใจดีนะ

โพสต์เมื่อ : 14/12/2551 14:04:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 28/11/2551 11:39:37
โดย คุณ อิชยา ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
IP : 202.143.130.***
 

ได้ความรู้ดีคะ

โพสต์เมื่อ : 28/11/2551 11:39:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 25/7/2551 17:35:33
โดย คุณ nutty
IP : 125.24.40.***
 

ไม่ดีเลย

โพสต์เมื่อ : 25/7/2551 17:35:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 22/7/2551 18:56:51
โดย คุณ คนไม่เก่งบัญชี(แต่เรียนบัญชี)
IP : 125.26.27.***
 

ดีค่ะเข้าใจมากขึ้น

โพสต์เมื่อ : 22/7/2551 18:56:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 19/4/2551 17:44:01
โดย คุณ wine
IP : 202.176.70.***
 

ดีค่ะ ขอบคุณมาก

โพสต์เมื่อ : 19/4/2551 17:44:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 19/4/2551 17:43:55
โดย คุณ wine
IP : 202.176.70.***
 

ดีค่ะ ขอบคุณมาก

โพสต์เมื่อ : 19/4/2551 17:43:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 5/10/2550 15:52:49
โดย คุณ หญิง
IP : 203.144.188.***
 

ดีค่ะ

โพสต์เมื่อ : 5/10/2550 15:52:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 14/9/2550 14:50:31
โดย คุณ สุ
IP : 124.157.246.***
 

ชอบมากค่ะ ดีมาก ๆๆๆๆ ด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 14/9/2550 14:50:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 13/9/2550 8:24:27
โดย คุณ ไนค์
IP : 203.150.121.***
 

ไม่เห็นหน้าเบื่อตรงไหนความรู้ทั่งนั้นว่าป๊ะ ไนค์

โพสต์เมื่อ : 13/9/2550 8:24:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 15/7/2550 19:49:39
โดย คุณ Playboy
IP : 124.120.72.***
 

ขอบคุณมากๆครับ

โพสต์เมื่อ : 15/7/2550 19:49:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 2/7/2550 23:58:13
โดย คุณ ส้มสวย
IP : 58.64.26.***
 

อยากได้รายการค้าบัญชีแบบ อัพเดรด

โพสต์เมื่อ : 2/7/2550 23:58:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 26/6/2550 20:54:49
โดย คุณ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
IP : 58.8.163.***
 โพสต์เมื่อ : 26/6/2550 20:54:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 14/6/2550 10:49:32
โดย คุณ เด็กดื้อ
IP : 61.7.143.***
 

โครตน่าเบื่อเลย

โพสต์เมื่อ : 14/6/2550 10:49:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 11/6/2550 15:40:45
โดย คุณ ด
IP : 203.152.2.***
 

ชอบ

โพสต์เมื่อ : 11/6/2550 15:40:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 25/5/2550 23:21:37
โดย คุณ เอมค่ะ
IP : 124.157.210.***
 

ก็ดีนะคะหลักวงจรบัญชีปกติแต่ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น

โพสต์เมื่อ : 25/5/2550 23:21:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 38135 คน ตอบ 22 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด