ระบบเศรษฐกิจ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
 1. ระบบเศรษฐกิจ
  1. เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาว่าระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใด ดูได้จากบทบาทของภาคเอกชน และบทบาทของภาครัฐบาล ในระบบเศรษฐกิจ
  2. เราอาจแบ่งระบบเศรษฐกิจของโลกเป็น

  ระบบทุนนิยม ระบบผสม ระบบสังคมนิยม

 2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม

ลักษณะสำคัญ

ระบบทุนนิยม

ระบบสังคมนิยม

แนวคิดพื้นฐาน

ให้ความสำคัญแก่เสรีภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างเสรี โดยรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด

ให้ความสำคัญแก่การกระจายรายได้ให้เป็นธรรมโดยรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องการโอนกิจการสำคัญเป็นของรัฐ

ลักษณะสำคัญ

 1. เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 2. มีการแข่งขันโดยมีกำไรเป็นแรงจูงใจ
 3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปโดยผ่านกลไกตลาด ( กลไกราคา)
 4. รัฐบาลมีหน้าที่เฉพาะด้านการเมืองและรักษาความยุติธรรม
 1. เอกชนและรัฐต่างก็มีบทบาททางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลมีบทบาทมากกว่าเอกชน
 2. มีการวางแผนด้านเศรษฐกิจจากส่วนกลาง
 3. ให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมและยอมรับในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคล
 4. ยอมรับกลไกราคาในบางระดับ

ข้อบกพร่อง

 1. ความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้
 2. ความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ กับธุรกิจขนาดเล็ก
 3. การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

เอกชนขาดเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ จึงขาดแรงจูงใจในการทำงาน

 

จะเห็นได้ว่าทั้งระบบทุนนิยมและระบบสังคมนิยมล้วแต่มีข้อเสียในตัวเอง ปัจจุบันจึงไม่มีประเทศใดใช้ระบบใดระบบหนึ่งอย่างแท้จริง หากแต่จะใช้ระบบผสมที่เน้นในทางด้านใดด้านหนึ่ง

 • ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

  รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจมากกว่าระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อ

  1. คุ้มครองสวัสดิภาพ
  2. สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
  3. ให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข และการศึกษา
  4. เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ
  1. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาชาติธิปไตยและคอมมิวนิสต์
   

  สังคมนิยมประชาธิปไตย

  สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

  ชื่ออื่นๆ

  สังคมนิยมแบบเสรี

  สังคมนิยมาร์กซิสต์,สังคมนิยมแบบบังคับ

  แนวคิดพื้นฐาน

  เศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยม แต่การเมืองเป็นแบบประชาธิปไตย

  รัฐเข้ามาควบคุมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจทั้งหมด

  ลักษณะสำคัญ

  1. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขนาดใหญ่
  2. ให้เสรีภาพเอกชนในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และบริโภค
  3. ยอมรับการทำงานของกลไกราคาบางระดับ
  4. มุ่งกระจายรายได้ให้เป็นธรรม โดยเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า
  1. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ( ยกเว้นทรัพย์สิน บางอย่าง เช่น เสื้อผ้า, วิทยุ )
  2. รัฐเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการวางแผนส่วนกลาง
  3. เน้นการกระจายรายได้เป็นธรรม
  4. จำกัดขอบเขตการทำงานของกลไกราคา
 • ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบังคับ ( ฟาสซิสต์)
  • คล้ายระบบทุนนิยม คือให้ เสรีในการครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเพียงแต่รัฐเข้ามาวางาแผนการผลิและจำแนกจ่ายตามที่รัฐต้องการ
  1. ระบบเศรษฐกิจของไทย เป็นแบบผสมที่เน้นไปทางทุนนิยม
1
   
คัดสรรมาฝากโดย Ez Staff
วันที่ 09/03/2547 เวลา 14:22:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 2293 ครั้ง ได้รับการโหวต 51 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 2293 คน ตอบ 15 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 16/6/2550 11:53:50
โดย คุณ นาย อนุกูล สีหานาม
IP : 203.113.17.***
 โพสต์เมื่อ : 16/6/2550 11:53:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/11/2548 17:46:00
โดย คุณ p_pam99@hotmail
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากทราบรายละเอียดเศรษฐกิจทางเลือกมากคะ ด่วนมากคะ ไม่ทราบว่าจะหาได้ที่ไหน

โพสต์เมื่อ : 12/11/2548 17:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/11/2548 17:46:00
โดย คุณ p_pam99@hotmail
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากทราบรายละเอียดเศรษฐกิจทางเลือกมากคะ ด่วนมากคะ ไม่ทราบว่าจะหาได้ที่ไหน

โพสต์เมื่อ : 12/11/2548 17:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/11/2548 17:46:00
โดย คุณ p_pam99@hotmail
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากทราบรายละเอียดเศรษฐกิจทางเลือกมากคะ ด่วนมากคะ ไม่ทราบว่าจะหาได้ที่ไหน

โพสต์เมื่อ : 12/11/2548 17:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/11/2548 17:46:00
โดย คุณ p_pam99@hotmail
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากทราบรายละเอียดเศรษฐกิจทางเลือกมากคะ ด่วนมากคะ ไม่ทราบว่าจะหาได้ที่ไหน

โพสต์เมื่อ : 12/11/2548 17:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/11/2548 17:46:00
โดย คุณ p_pam99@hotmail
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากทราบรายละเอียดเศรษฐกิจทางเลือกมากคะ ด่วนมากคะ ไม่ทราบว่าจะหาได้ที่ไหน

โพสต์เมื่อ : 12/11/2548 17:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/11/2548 17:42:00
โดย คุณ p
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 12/11/2548 17:42:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/7/2548 21:38:00
โดย คุณ soil13
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากได้รายละเอียดของ"เศรษฐกิจทางเลือก"ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 30/7/2548 21:38:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/5/2548 10:04:00
โดย คุณ nongdee_2005
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เธฅเธตเธเธงเธ™ เธขเธน เธ”เธณเน€เธ™เธดเธ™เธ™เน‚เธขเธšเธฒเธขเธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเนเธšเธšเธชเธฑเธ‡เธ„เธกเธ™เธดเธขเธกเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธ˜เธดเธ›เน„เธ•เธขเธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆเน€เธžเธฃเธฒเธฐเธญเธฐเน„เธฃ

โพสต์เมื่อ : 10/5/2548 10:04:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 20/2/2548 10:41:00
โดย คุณ น่ารัก
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

บอกประเทศที่ใช้ระบบนั้นๆๆ

โพสต์เมื่อ : 20/2/2548 10:41:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/2/2548 18:01:00
โดย คุณ แพรวา
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ระบบเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างไรและมีกี่ระบบ

โพสต์เมื่อ : 16/2/2548 18:01:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 7/10/2547 16:04:00
โดย คุณ 1
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ช่วยบอกความหมายของเศรษฐกิจภาครัฐบาลโพสต์เมื่อ : 7/10/2547 16:04:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/6/2547 20:46:00
โดย คุณ 1
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ข้อดี-ข้อเสียด้วย

โพสต์เมื่อ : 27/6/2547 20:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/6/2547 20:45:00
โดย คุณ แพร
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ช่วยบอกลักษณะทั่วไปของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ให้หน่อย

โพสต์เมื่อ : 27/6/2547 20:45:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/6/2547 20:45:00
โดย คุณ แพร
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ช่วยบอกลักษณะทั่วไปของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ให้หน่อย

โพสต์เมื่อ : 27/6/2547 20:45:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 2293 คน ตอบ 15 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด