เศรษฐกิจภาครัฐบาล

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
 1. จุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจภาครัฐบาล
  1. จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
  2. การจ้างงานและการกระจายรายได้ให้เป็นธรรม
  3. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
  4. เสถียรภาพของระดับราคาไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ หรือเงินฝึดมากเกินไป
 2. ความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจภาครัฐบาลกับภาคเอกชน

  ความแตกต่าง

  ภาคเอกชน

  ภาครัฐบาล

  วัตถุประสงค์

  ประโยชน์ส่วนตน, แสวงหากำไรสูงสุด

  ประโยชน์ของสาธารณชน

  การวางแผนงาน

  รายได้กำหนดรายจ่าย

  รายจ่ายกำหนดรายได้

  การตัดสินใจ

  ขั้นตอนน้อยกว่าจึงรวดเร็วกว่า

  ขั้นตอนมากจึงช้ากว่า

  ระยะเวลาของโครงการ

  มักให้ผลตอบแทนในระยะสั้น

  มักให้ผลตอบแทนในระยะยาว

 3. รายรับของรัฐบาล ( Public Receipt )
  1. รายรับของรัฐบาล = รายได้ของรัฐบาล + เงินกู้ ( หนี้สาธารณะ )
  2. รายได้ของรัฐบาล ได้แก่
 1. รายได้จากภาษีอากร ( 88 % ของรายได้ทั้งหมด )
 2. รายได้จากรัฐพาณิชย์ ( 6 % ของรายได้ทั้งหมด )
 3. รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ ( 2 % ของรายได้ทั้งหมด )
 4. รายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับ ค่าสัมปทานบัตร ( 4 % ของรายได้ทั้งหมด )
  1. ประเภทภาษีอากร
 1. ภาษีทางตรง : ภาษีที่เก็บจากผู้ที่มีรายได้โดยตรง ได้แก่ ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีรายได้นิติบุคคล
 2. ภาษีทางอ้อม : ภาษีที่ผู้เสียภาษีผลักภาระให้แก่ผู้อื่นต่อได้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร
 1. งบประมาณแผ่นดิน
  1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นแผนการแสดงรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล
  2. ลักษณะของงบประมาณแผ่นดิน
 1. เป็นรายได้ - รายจ่ายที่เกิดจากการประมาณ ดังนั้นจึงอาจแตกต่างจากรายได้และรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 2. ต้องทำในรูปกฎหมายพระราชบัญญัติ ( โดยขออนุมัติจากรัฐสภาก่อน )
 3. เริ่มต้น 1 ตุลาคม และสิ้นสุด 30 กันยายน ของปีถัดไป เช่น งบประมาณแผ่นดินปี 2537
 4. แบ่งงบประมาณได้ 3 ลักษณะคือ

  งบประมาณสมดุล คือ รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลเท่ากัน

  งบประมาณขาดดุล คือ รายได้ของรัฐบาลน้อยกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

  งบประมาณเกินดุล คือ รายได้ของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

 5. เมื่องบประมาณขาดดุลและรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ อาจทำให้การลงทุนของเอกชนลดลง เนื่องจากรัฐบาลจะเสนออัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อแข่งขันกับเอกชน
 6. โดยปกติ รายรับและรายจ่ายของรัฐบาลในบัญชีงบประมาณแผ่นดินจะเท่ากัน
 1. นโยบายการกระจ่ายรายได้ให้เป็นธรรม
  1. มาตรการทางการคลัง
 1. ด้ายรายได้จากการเก็บภาษี เก็บภาษีโดย เฉพาะภาษีมรดกและภาษีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ด้านรายจ่าย จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
  1. มาตรการอื่นๆ
 1. การกระจายถือครองทรัพย์สิน เช่น ปฎิรูปที่ดิน
 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมในภูมิภาคและอุตสาหกรรมขนาดย่อย
 3. ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและคนยากจนทั่วๆ ไป
 4. ควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็น

 

   
คัดสรรมาฝากโดย Ez Staff
วันที่ 09/03/2547 เวลา 14:18:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 6334 ครั้ง ได้รับการโหวต 76 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 6334 คน ตอบ 17 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 18/2/2552 13:15:21
โดย คุณ แอน
IP : 61.19.30.***
 

บ้าจัง

โพสต์เมื่อ : 18/2/2552 13:15:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 3/10/2550 18:29:40
โดย คุณ ระ
IP : 125.27.222.***
 โพสต์เมื่อ : 3/10/2550 18:29:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 10/9/2550 13:22:37
โดย คุณ รักนะ
IP : 58.137.102.***
 โพสต์เมื่อ : 10/9/2550 13:22:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 10/9/2550 13:22:36
โดย คุณ รักนะ
IP : 58.137.102.***
 โพสต์เมื่อ : 10/9/2550 13:22:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 10/9/2550 13:22:32
โดย คุณ รักนะ
IP : 58.137.102.***
 โพสต์เมื่อ : 10/9/2550 13:22:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 10/9/2550 13:22:31
โดย คุณ รักนะ
IP : 58.137.102.***
 โพสต์เมื่อ : 10/9/2550 13:22:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 9/9/2550 13:16:20
โดย คุณ น่ารัก.คอม
IP : 124.120.103.***
 

สุดยอดเลยละค่ะ

โพสต์เมื่อ : 9/9/2550 13:16:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 27/7/2550 14:27:51
โดย คุณ รีรนรน
IP : 125.26.80.***
 โพสต์เมื่อ : 27/7/2550 14:27:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 8/7/2550 10:00:22
โดย คุณ ...
IP : 124.121.8.***
 โพสต์เมื่อ : 8/7/2550 10:00:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 6/7/2550 13:53:32
โดย คุณ กกก
IP : 124.121.11.***
 โพสต์เมื่อ : 6/7/2550 13:53:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 6/7/2550 9:11:15
โดย คุณ นายน้อย
IP : 124.121.11.***
 

แหล่มเลยยยยยย

โพสต์เมื่อ : 6/7/2550 9:11:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 6/7/2550 9:02:02
โดย คุณ เระเระเระน
IP : 124.121.11.***
 

ดเรีร่ะร่ารั้ร่ะทารเระนะเนดเร

โพสต์เมื่อ : 6/7/2550 9:02:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 6/7/2550 8:59:48
โดย คุณ เสือ...
IP : 124.121.11.***
 

I love u

โพสต์เมื่อ : 6/7/2550 8:59:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 31/12/2549 15:15:51
โดย คุณ เเ
IP : 61.90.151.***
 โพสต์เมื่อ : 31/12/2549 15:15:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 31/12/2549 15:15:11
โดย คุณ นายเกษม
IP : 61.90.151.***
 โพสต์เมื่อ : 31/12/2549 15:15:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/11/2548 22:22:00
โดย คุณ เด็กดี
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

น้อยเกินไป น่าจะเยอะกว่านี้นะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 9/11/2548 22:22:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/7/2548 17:56:00
โดย คุณ Chin
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

รายละเอียดมีน้อยจังง่ะจะทำก็ขอแบบละเอียดไปเลยได้ป่ะ

โพสต์เมื่อ : 21/7/2548 17:56:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 6334 คน ตอบ 17 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด