งานแปล เรื่อง "มงคลสูตร"

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

Presented By

 

Phramaha Surasak  Suramedhi  

and his Friends

Compilers & Translators

..............................................

Preface

  

        This document is about translation of Mangala Sutta which is o­ne of the most important and interesting Suttas in Buddhist cannon. We have compiled from many original translation texts, then we made a conclusion in our own words. We all worked hard in translating this Mangala Sutta and lastly it came to the end and it completed afterward. So, as Buddhist Students and also English students, we should know and be aware of the significance of the Mangala Sutta as it is the most importance that leads us to attain happiness, perception of the Noble Truths, and eventually the realization of Nibbana.

      

We hope you all pay your attention to study this sutta that we have translated and presented to all of you in this place. And we also would like to bless you all success in your study, understanding English clearly until brightening English and attaining the first- stream of Noble Truths.     

      

Without Books of those who have written about it. This document would not been possible. We are appreciative and thankful to them and we sincerely apologize for any unavoidable mistakes that may have caused any discomfort to anyone. We will gladly accept any kind advices that you may have in the near future.

 

 

May all readers be happy and rescue from dangers

under the blessings of the Triple Gem.

 

Compilers & Translators

March 2006

 

Contents

 

BLESSINGS (MANGALA-SUTTA)                       1

มงคลสูตร                                                                2

Interesting Words                                              3

 

 

………………………………….

 

BLESSINGS

(MANGALA-SUTTA)

 

Thus have I heard:

       The Blessed o­ne was o­nce living at the monastery of Anathapindika in Jeta’s grove, near Savatthi. Now when the night was far advanced, a certain deity, whose surpassing splendour illuminated the entire Jata Grove, came into the presence of the Blessed o­ne, and, drawing near, respectfully saluted Him and stood o­n o­ne side. Standing thus, he addressed the Blessed o­ne in verse:

       ‘Many deities and men, yearning after happiness, have pondered o­n Blessing. Pray, tell me the Highest Blessing!’

       Not to associate with fools, to associate with wise, and to honour those who are worthy of honour – this is the Highest Blessing. 

       To reside in a suitable locality, to have done meritorious actions in the past, and to set o­neself in the right course – this is the Highest Blessing. 

       Vast leaning (skill in) handicraft, a highly trained discipline, and pleasant speech – this is the Highest Blessing. 

       Supporting o­ne’s father and mother, cherishing wife and children, and peaceful occupations – this is the Highest Blessing. 

       Liberality, righteous conduct, the helping of relatives, and blameless actions – this is the Highest Blessing. 

       To cease and abstain from evil, abstention from intoxicating drinks, and diligence in virtue – this is the Highest Blessing. 

       Reverence, humility, contentment, gratitude and the opportune hearing of the Dhamma – this is the Highest Blessing. 

       Patience, obedience, seeing the samana (holy men), and (taking part in) religious discussions at proper times – this is the Highest Blessing. 

       Self-control, Holy Life, perception of the Noble Truths, and the realization of Nibbana – this is the Highest Blessing. 

       If a man’s mind is sorrowless , stainless, and secure, and does not shake when touched by worldly vicissitudes – this is the Highest Blessing. 

       Those who thus acting are everywhere unconquered, attain happiness everywhere – to them this is the Highest Blessing.   

(Suttanipata, II. 4)

  

มงคลสูตร

ข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้ว่า

        สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ เชตวัน อารามของอนาบิณฑิกคฤหบดี ใกล้กรุงสา-วัตถี ครั้งนั้น เมื่อราตรีกาลล่วงไป  เทวดาองค์หนึ่ง มีวรรณะงดงาม ยังเชตวันให้สว่างไสวทั่วถึงแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ได้ยืน ณ ที่แห่งหนึ่ง เทวดาองค์นั้นได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า

            “เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ปรารถนาความสวัสดี ได้คิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์โปรดบอกมงคลอย่างสูงสุด”

            พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส มงคล 38 ประการ ด้วยคาถาเหล่านี้ว่า

            การไม่คบคนพาล    การคบบัณฑิต    การบูชาผู้ที่ควรบูชา นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

            การอยู่ในประเทศอันสมควร    ความเป็นผู้ทำบุญไว้ในก่อน    การตั้งตนไว้ชอบ

นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

ความเป็นพหุสูต     ศิลปะ    วินัยที่ศึกษาดี    วาจาเป็นสุภาษิต  นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

การบำรุงบิดามารดา     การสงเคราะห์บุตรและภรรยา    การงานที่ไม่อากูล 

นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

การให้     การประพฤติธรรม     การสงเคราะห์หมู่ญาติ     การกระทำที่ไม่มีโทษ 

นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

การงดเว้นจากบาป      การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา     ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย  

นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

ความเคารพ     ความเจียมตัว    ความสันโดษ    ความเป็นผู้กตัญญู   การฟังธรรมตามกาล 

นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

ความอดทน    ความเป็นผู้ว่าง่าย    การเห็นสมณะ    การสนทนาธรรมตามกาล

นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

บำเพ็ญตบะ  ประพฤติพรหมจรรย์    ความเห็นอริยสัจ    ความกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

จิตของผู้ถูกโลกธรรมกระทบ ไม่หวั่นไหว ไม่โศก ปลอดกิเลสดังธุลี เกษม                              นี่เป็นมงคลอย่างสูงสุด

สัตว์ทังหลาย  ทำมงคลดังกล่าวมานี้แล้ว  ไม่แพ้ในข้าศึกทั้งปวง  ถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นั้นเป็นมงคลอย่างสูงสุดของสัตว์เหล่านั้นแล

………………..

 

   
คัดสรรมาฝากโดย sanglam (Surasak Chamaram) บทความทั้งหมดของคุณ sanglam
วันที่ 02/08/2549 เวลา 23:36:16
เข้าชมบทความนี้แล้ว 2330 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 2330 คน ตอบ 3 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 15/12/2551 12:33:18
โดย คุณ Numdaemun
IP : 119.42.77.***
 

ขอบคุณมากค่ะ

โพสต์เมื่อ : 15/12/2551 12:33:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 29/12/2549 11:33:29
โดย คุณ emmy
IP : 74.102.215.***
 

อยากให้แปลมงคลทั้งหมด 38 ประการเลยได้ไหมคะ ขอบคุณมากๆค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 29/12/2549 11:33:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 4/8/2549 16:49:22
โดย คุณ Sanglam
IP : 125.24.72.***
 

ขอให้ทุกท่านที่ชมบทความเรื่องนี้ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วย
เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเขียนบทความเรื่องต่อๆไป

ขอขอบคุณ

พระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธี

โพสต์เมื่อ : 4/8/2549 16:49:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 2330 คน ตอบ 3 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด