เรียนคำเชื่อมภาษาอังกฤษ (Connectives) จากเพลงเพื่อสอบ O-NET, A-NET

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

เรียนคำเชื่อมภาษาอังกฤษ (Connectives) จากเพลงเพื่อสอบ O-NET, A-NET

Sentence Completion (Connectives Test Through Songs)

 

จงเลือกคำที่กำหนดให้ในวงเล็บเพื่อเติมประโยคให้ถูกต้อง

 

1.    ( When /While) you’re hugging me, your heart is hugging

(who/whom)? ยามเธอกอดฉัน หัวใจเธอกอดใคร–Neo-X

2.     Though being (much/more than) a friend, I’m not your lover. –เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรัก - Out

3.    (Whether/ Are) you’re thinking about it (or not/ nor) is what I can’t predict. –รึเปล่า เธอคิดอยู่รึเปล่า ไม่อาจจะคาดเดา- Armchair

4.    Maybe (since/ because of) you have never known about what has been going o­n between? –อาจเพราะว่าเธอไม่เคยรู้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ - Peacemaker

5.    (Although/ o­nce) I need to bring our romance back, is it too late to repeat our love story?-แม้ว่าฉันนั้นยังอยากจะขอรักนั้นคืนย้อนมา ก็รู้ว่าสายเกินกว่าจะทำให้เป็นเหมือนดังเดิม - J- Jetrin

6.    (When/While) you left me that time, did you perceive how I were? –ยามเธอจากไปคราวนั้น รู้ไหมว่าฉันเป็นเช่นไร - Peachband

7.    As (far/soon) as he returns, I will leave you at o­nce.-Mono

8.    (As/For) far (as/that) I’m concerned right now, everything warms my heart. –เรื่องที่รู้วันนี้ตอนนี้ ฉันก็มีแต่ความอุ่นใจ- Endorphine

9.    (Unless/Until) I loved you, would I be concerned about and jealous of you? –ถ้าไม่รัก จะห่วงไหม จะหวงทำไม - Parn Thanaporn

10.                       (Despite/Though) the fact that you are not fancy-free, my heart cries for you.-ทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอมีเจ้าของ - Long Long Lai Original Soundtrack <The Sin>

11.                       (No matter/ Not simply) who you used to be, or no matter what you’ve been through, please don’t worry about them.-ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมา - Jirasak Parnpoom

12.                       I know that I cannot replace him (and that/even though) your heat is fully filled with him (but/or) I ask you to let me soly wash your tear softy (as/unlike) a familiar ex- lover. -ก็ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้ ก็ฉันรู้ว่าใจเธอมีแต่เขา แต่ฉันขอ  ขอแค่เช็ดน้ำตาเธอเบาๆ ในฐานะคนรักเก่าเท่านั้นเอง- Clash

13.                       Don’t let me think of you (so/too) badly (that/when) my missing reaches its limits. –อย่าปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอมากขนาดนั้น จนความคิดถึงของฉันเอื้อมขีดจำกัด - Brothers

14.                       Don’t look at me eyes (if/unless) you don’t care about me. -อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ - Buachompoo Ford

15.                       My friend gets hurt. I am, (too/either). You are hurt. (So/Nor) am I. - เพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกัน- D2B

16.                       (Due to/ Because) love and distance, I’m (therefore/ nevertheless) so afraid of them (in case/ as if) you accidently meet someone else, you might forget me. -เพราะรักถึงกลัว เพราะรู้ว่าไกล หากเธอพบใคร เธออาจลืมฉัน- Phalapol

17.                       Just having known that I love you the most, I’ve just learnt it deeply. I love you (that/so) I cannot love anyone else. –เพิ่งรู้ว่ารักเธอที่สุด เพิ่งรู้ซึ้งในหัวใจ รักจนไม่อาจจะรักใครได้อีกเลย - Nui Nantakarn

18.                       (Though/Otherwise) I’ve never given to anyone or been feeble-hearted, I have to fall hurt. –ทั้งๆที่ไม่เคยยอมใคร ทั้งที่ไม่เคยใจอ่อน แต่วันนี้กลับต้องนอนช้ำใจ - Bangkaew

19.                         (May/Do) God give me a chance and a man that don’t terribly hurt me. –ขอแค่เพียงสักครั้ง ขอแค่เพียงหนึ่งคนที่ไม่ทำร้ายให้เจ็บปวดใจอย่างนี้ - Anne

20.                       (That/Whether) you don’t love me is (where/ what) I don’t know. But what I know is that I have loved you since then.-ที่เธอไม่รัก ฉันไม่รู้ แต่ที่รู้ ฉันมันรักเธอมาตั้งนาน - Ice Saranyu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

1.    While เพราะดูจากคำว่า ‘ you’re hugging’ รูป continuous แสดงลักษณะของกริยาที่กำลังดำเนินอยู่ จึงต้องใช้คำว่า while ที่เน้นสภาพที่ดำเนินอยู่มากกว่าคำว่า when และตอบ whom เพราะ hug (กอด) เป็นสกรรมกริยา สรรพนามที่ใช้จึงต้องเป็น whom

2.    more than เป็นมากกว่าเพื่อน ต้อง more than อยู่แล้ว

3.    Whether, or not เป็นกลุ่มคำเชื่อมที่ใช้ร่วมกัน แปลว่า...........หรือไม่ คำว่า Are ไม่สามารถตอบในช่องว่างแรกได้เพราะต่อมามีกริยา are ลดรูปอยู่แล้ว ส่วนคำว่า nor ไม่สามารถใส่ได้ เพราะเนื้อความไม่ได้เป็นปฏิเสธสองสิ่งเหมือนกัน อีกอย่าง ไม่มีการใช้คำว่า neither คู่แฝดที่ทุกครั้งมาพร้อมกับ nor

4.    since ดูจาก tense ในข้อนี้แล้วเป็น present perfect tense จึงควรใช้คำว่า since มากกว่า และคำว่า because of ต้องตามด้วย คำนาม ไม่ใช่ประโยค

5.    Although ประโยคที่ตามมาเป็นคำถามที่มีเนื้อความค้านกับประโยคแรก ที่ไม่อาจนำความรักกลับมาได้แล้วเพราะสายเกินไป จึงใช้คำนี้ที่แปลว่า แม้ว่า นั่นเอง

6.    When เพราะคำนี้ไม่เจาะจงความเป็นสภาพหรือกริยาที่กำลังกระทำอยู่เหมือน while เธอทิ้งฉันทำครั้งเดียว ทำเสร็จทีเดียว ไม่ทำซ้ำๆในอดีต คำว่า while จึงไม่สมเหตุสมผลเท่าใดนัก

7.    soon ดูจากความหมายแปลว่า ทันทีที่..... คำว่า soon จึงเหมาะกว่าที่จะเติมลงไป และคำว่า as far as จะใช้บ่งบอกเกี่ยวกับระยะทาง

8.    As……..as มีคำบอกคือคำว่า right now แปลได้ว่าเท่าที่รู้ตอนนี้ ส่วนคำว่า for that เป็นการบอกเกี่ยวกับเหตุผล และไม่ใช้คร่อมคำว่า far

9.    Unless เพราะตัวเลือก until บอกจุดเวลาหรือการกระทำที่มีการสิ้นสุดของการกระทำหนึ่ง แต่ในเพลงท่อนนี้เป็นการกระทำที่เกขึ้นพร้อมกัน อีกอย่าง เป็นการอกเหตุผลว่าที่ห่วงและหวงเพราะรัก นอกจากนี้ ประโยคขยายนี้ ‘Unless I loved you’ สามารถแทนได้ด้วย ‘If I didn’t love you’ ซึ่งแปลได้ตรงกับเนื้อเพลงที่ว่า ‘ถ้าไม่รัก..........’

10.                       Despite เพราะตามหลังด้วยคำนาม ส่วนคำว่า Though ต้องตามด้วยประโยคย่อย

11.                       No matter เพราะกลุ่มคำนี้ตามด้วยสรรพนาม ซึ่งตรงกับคำว่า ‘who’ ในโจทย์ นอกจากนั้น ยังมีคำใบ้ช่วยอีกในช่วงต่อมาของโจทย์คือ ‘ or no matter what you’ve been through’ อย่าลืมว่าส่วนประโยคหน้าและหลัง coordinating conjunctions จะมีลักษณะเหมือนกันทางไวยากรณ์

12.                       and that เพราะเป็นเนื้อความที่คล้องตามกัน, but การเติมคำนี้ทำให้เนื้อความค้านกับข้อความแรก ตามคำแปลในเพลง, as เพราะแปลได้ว่า ‘ในฐานะ’

13.                       so, that สองคำนี้ใช้ร่วมกันหมายความว่า ‘มากเสียจนกระทั่ง’

14.                       if ใช้คำนี้เพราะประโยคที่ตามมาเป็นปฏิเสธ จะสามารถใช้ unless ได้หากประโยคที่ตามมาเป็นบอกเล่า จะออกมาเป็น ‘unless you care about me’

15.                       too, so จะเห็นได้ว่า ประโยคทั้งสองเป็นการบอกว่าเราก็เป็นเหมือนเพื่อน จึงควรใช้คำที่บ่งบอกความเหมือนกันเป็นบอกเล่าคือคำว่า too และ so am I

16.                       Due to เพราะคำนี้แปลว่า ‘เนื่องด้วย’ และตามด้วยคำนามได้ ในขณะที่ Because ต้องตามด้วยประโยค , therefore เมื่อใส่แล้วแสดงถึงเหตุผล ที่คล้องกับทิศทางของประโยคแรก , in case เผื่อว่า  เพราะคำว่า as if แปลได้ว่า ‘ราวกับว่า’ มักใช้ในลักษณะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนในปัจจุบัน ในเนื้อเพลง มีความเป็นไปได้เป็นการคาดเดา ฉะนั้นการใช้ in case จึงเหมาะกว่า

17.                       so, that  2 คำนี้ใช้ร่วมกันแปลว่า ‘มากเสียจนกระทั่ง’ 

18.                       Though เพราะการใส่คำนี้ลงไปแสดงความขัดแย้งของประโยค 2 ประโยค คั่นด้วย คอมม่าและสามารถอยู่ต้นประโยคได้ ส่วนคำว่า otherwise แปลว่า ‘มิฉะนั้น’ แสดงว่าหากไม่ทำเช่นนั้น จะเป็นอีกอย่างหนึ่งและส่วนใหญ่จะอยู่หน้าประโยคหลัก จึงตอบคำว่า Though

19.                       May การใช้คำนี้เป็นการขอ ส่วนการใช้คำว่า Do ทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามไป ซึ่งไม่ถูกต้อง

20.                       That ที่ใช้คำนี้เพราะว่าการใช้คำว่า whether ต้องตามด้วยประโยคบอกเล่าแล้วจบด้วยคำว่า or not ซึ่งในโจทย์ไม่มี ในโจทย์เป็นประโยคปฏิเสธ, what เพราะคำนี้แทน ‘ that you don’t love me’ ที่ไม่ใช่สถานที่ จึงใช้แทนด้วยคำว่า where ไม่ได้ แต่ต้องเป็น what จึงจะถูกต้อง

 

 

 

หากน้องคนใดมีปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สามารถสอบถามพี่ๆ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ที่ NISIT Academy โทร 0 2884 9898 หรือ www.nisit.org

   
คัดสรรมาฝากโดย ez content
วันที่ 05/10/2548 เวลา 10:31:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 11387 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11387 คน ตอบ 11 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/3/2549 17:32:51
โดย คุณ crwthunder_viper1988
IP : 125.25.10.***
 

เป็น กนืงะ อะถูกแล้ว ดูให้ดี ๆ ดิ ประธานของประโยคย่อยมี 2 ตัวคือ a chance กะ a man เพราะฉะนั้นจึงเป็นพหูพจน์ ใช้ don't ถูกแล้ว : อยากให้พระเจ้ามอบโอกาสและผู้ชายที่จะไม่ทำให้ฉันต้องเจ็บ

โพสต์เมื่อ : 6/3/2549 17:32:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/10/2548 12:27:00
โดย คุณ taisu
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

14 เองอ่ะโพสต์เมื่อ : 6/10/2548 12:27:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/10/2548 10:28:00
โดย คุณ เเกก
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อืม ดีจัง ได้ไวยากรณ์แล้วก็ได้ความรู้ด้วยอ่ะ เอามาลงอีกนะ

โพสต์เมื่อ : 6/10/2548 10:28:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 21:41:00
โดย คุณ โอ้โห
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เราทำได้ 12ข้อเอง เก่งมั๊ยจ๊ะ 

โพสต์เมื่อ : 5/10/2548 21:41:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 20:13:00
โดย คุณ mootorn
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เราทำถูกแค่ 10 กว่าข้อเอง เซ็ง ทำไงดีเนี่ย

โพสต์เมื่อ : 5/10/2548 20:13:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 16:40:00
โดย คุณ fon
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เย้เราทำถูกหมดเลย อิอิโพสต์เมื่อ : 5/10/2548 16:40:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 15:55:00
โดย คุณ อีเมลล์มานเปนงัยหรอ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ดูนะ ว่าเรามีความรู้แค่ไหน  ABCDEFGHIJKLMNOPQRISTUVWXYz เปงงัย  แค่นี้พอสอบด้ายป่าว หรือว่ายางต้องเขียนตัวพิมพ์เล็กหั้ยดูอีก 

 

จากเด็กบ้านนอกสุดๆ(ในหลืบเขา)คนนึงโพสต์เมื่อ : 5/10/2548 15:55:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 12:41:00
โดย คุณ เหอ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

*-*.*

โพสต์เมื่อ : 5/10/2548 12:41:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/11/2548 14:35:00
โดย คุณ pond_ret@yahoo.co.th
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

พอรู้เรืองอยู่บ้างบางข้อนะเนี่ย ง่ายจังยากกว่านี้มีมั๊ยโพสต์เมื่อ : 4/11/2548 14:35:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/11/2548 11:20:00
โดย คุณ มิกิ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

หนุกค่ะ มีสาระดี ขอบคุณนะคร้าโพสต์เมื่อ : 1/11/2548 11:20:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 26/10/2548 22:01:00
โดย คุณ hhhhh@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เหอๆ จากการเรียน error detection มาเนี่ยะ เจอจุดผิดในโจทย์เพียบเรย แล้วอย่างงี้จาดีหรอ อย่าง
(May/Do) God give me a chance and a man that don’t terribly hurt me. ตรง don't ต้องเป็น doesn't มะช่ายหรอโพสต์เมื่อ : 26/10/2548 22:01:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11387 คน ตอบ 11 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด