Popup
 โครงการรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560
11 ม.ค. 60
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • แม่ฟ้าหลวง
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 มกราคม 60 - 31 มกราคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : 24 เมษายน 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • รายละเอียด :
https://blog.eduzones.com/rangsit/175236
ผู้ชม 1,281 คน
 อ่านข่าวถัดไป

โครงการอื่นๆ