Popup
191. ค่าย Pre-Campเปิดประตูสู่คณะนิติศาส...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 160 คน
 • โครงการ : ค่าย Pre-Campเปิดประตูสู่คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่22
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • นิติศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 10 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
192. ค่าย BMIR, The Future คณะรัฐศาสตร์ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 150 คน
 • โครงการ : ค่าย BMIR, The Future คณะรัฐศาสตร์ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • รัฐศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 12 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
193. ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ครั้งท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 13 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
194. OPEN HOUSE 2015 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : OPEN HOUSE 2015 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • มหาวิทยาลัย :
  • กรุงเทพ
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 14 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://blog.eduzones.com/ezcampus/151262
195. ค่ายGSSE, Once Upon a Time มหาวิทย...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100 คน
 • โครงการ : ค่ายGSSE, Once Upon a Time มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 14 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
196. โครงการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงถ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : โครงการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 16
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 15 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
197. งาน "เปิดเรือนเยือนจุฬาฯ (CU O...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : งาน "เปิดเรือนเยือนจุฬาฯ (CU Open House 2015)
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 17 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
198. เลือกแนวทาง...วางอนาคต คณะสัตวแพทยศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : เลือกแนวทาง...วางอนาคต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 19 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
199. ค่ายสานฝัน ป้ันสื่อ คณะการสื่้อสารม...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายสานฝัน ป้ันสื่อ คณะการสื่้อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • นิเทศศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 ตุลาคม 58 - 20 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
200. ค่ายอยากเป็นครู โครงการ9 ตอน "...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 120 คน
 • โครงการ : ค่ายอยากเป็นครู โครงการ9 ตอน " ก้าวนี้สานฝัน... ก้าวมั่นเส้นทางครู... "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • ครุศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 20 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายพัฒนาเยาวชน ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- Zigma Camp ค่ายบัญชีสถิติ จุฬาฯ
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายฮู้เฮียน...ขียนเส้น ครั้งที่2 ม.อุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ 22 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560
(เหลือเวลาอีก 34 วัน)
- ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ มข ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 68 วัน)
- ค่ายเภสัช ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยพายัพ
(เหลือเวลาอีก 68 วัน)
- ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ม.ทักษิณ
(เหลือเวลาอีก 78 วัน)
- ค่ายศิลป์ปั้นครู ศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 104 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 20 มช.
(เหลือเวลาอีก 107 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 324 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 324 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E.Camp ครั้งที่ 8
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่าย SPIE Workshop 2014 Nanotechnology จุฬาฯ
(หมดเขตรับสมัคร)
- RSU-IP "Get Ready for ASIAN ERA"
(หมดเขตรับสมัคร)
- CU OPEN HOUSE 2014
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายวัยรุ่น ชีวิตไม่ว้าวุ่น ความสุขเต็ม MAX
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Envi camp 12
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายหมอยา ครั้งที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement