Popup
31 . ค่าย กาสะลองสีชมพู สานความรู้สู่เจี...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย กาสะลองสีชมพู สานความรู้สู่เจียงฮาย ครั้งที่ 17
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 60 - 14 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
32 . LAW CHULA CAMP 2018...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : LAW CHULA CAMP 2018
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 พฤศจิกายน 60 - 25 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
33 . ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6 ตอน...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6 ตอน RAGNAROK
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 พฤศจิกายน 60 - 26 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
34 . ค่าย E Camp 2017 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย E Camp 2017
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ธันวาคม 60 - 22 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
35 . ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 11 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 11
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 60 - 17 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
36 . ค่ายสานฝันคนการบิน ครั้งที่ 13 (Aer...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายสานฝันคนการบิน ครั้งที่ 13 (Aero Camp 2017)
 • มหาวิทยาลัย :
  • มเกษตร
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 12 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
37 . ATM OPEN HOUSE 2017 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ATM OPEN HOUSE 2017
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 60 - 19 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
38 . Open Nontri Camp 14 ค่ายเปิดรั้วนนท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Open Nontri Camp 14 ค่ายเปิดรั้วนนทรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 ตุลาคม 60 - 15 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
39 . MUICT OPEN HOUSE 2017 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : MUICT OPEN HOUSE 2017
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 60 - 04 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
40 . Hajimemashite Japanese Camp ครั้งที...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Hajimemashite Japanese Camp ครั้งที่ 3 (เชียงใหม่)
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 31 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MUIE YOUTH CAMP ครั้งที่ 4
(วันนี้วันสุดท้าย)
- BIOengineering camp 9# รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เรียนรู้วิศวกรรมชีวภาพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายกลคนวิศวะ ET CAMP ประจำปีการศึกษา 2561
(วันนี้วันสุดท้าย)
- RTANC OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้านสานฝันสู่พยาบาลทหารบก
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 15
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- ค่ายเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 (2nd Young Chem Camp)
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- ค่าย ความฝันสู่เภสัชกร (Dream Camp) #12 RSU
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- ค่าย Hypercube ครั้งที่ 27
(เหลือเวลาอีก 57 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement