Popup
21 . TU Science Camp ครั้งที่14 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : TU Science Camp ครั้งที่14
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 กันยายน 60 - 28 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
22 . โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร...
เหลือเวลาอีก 9 วัน
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่3
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 17 สิงหาคม 60 - 30 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
23 . กลับมาอีกครั้งกับค่ายบัญชี จุฬาฯ!!...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : กลับมาอีกครั้งกับค่ายบัญชี จุฬาฯ!!
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 60 - 24 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
24 . ดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 13 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 13
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 ตุลาคม 60 - 03 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
25 . ค่าย TBS Junior Camp ครั้งที่ 6...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย TBS Junior Camp ครั้งที่ 6
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 09 ตุลาคม 60 - 25 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
26 . โครงการแข่งตอบปัญหาชีววิทยาระดับชั้...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : โครงการแข่งตอบปัญหาชีววิทยาระดับชั้น ม.ปลาย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 11 กันยายน 60 - 01 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
27 . EARTH SCIENCES CAMP 10 th...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : EARTH SCIENCES CAMP 10 th
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 60 - 05 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
28 . CE Camp Mahidol ครั้งที่ 3...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : CE Camp Mahidol ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 60 - 27 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
29 . CICM Open House...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : CICM Open House
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 60 - 10 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
30 . New Blood #7...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : New Blood #7
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 60 - 28 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- Upcoming IAAI event! (Camp 2018)
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- Open House @ DPU 2017
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- ค่ายกล้องกาวน์ ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่3
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- MEDTECH CAMP the 3rd
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- I-Bot Camp ครั้งที่ 10
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 24
(เหลือเวลาอีก 21 วัน)
- ค่ายสานฝันคนการบิน ครั้งที่ 13 (Aero Camp 2017)
(เหลือเวลาอีก 21 วัน)
- Hajimemashite Japanese Camp ครั้งที่ 3 (เชียงใหม่)
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
advertisement