Popup
191. ค่าย All about russian 8 คณะศิลปศาส...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 120 คน
 • โครงการ : ค่าย All about russian 8 คณะศิลปศาสตร์ เอกรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 12 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
192. ค่ายยุวชนสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสต...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 200 คน
 • โครงการ : ค่ายยุวชนสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 19 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/HealthCamp.MU/
193. ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู คณะศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 200 คน
 • โครงการ : ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 26 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
194. ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100 คน
 • โครงการ : ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร
 • มหาวิทยาลัย :
  • วลัยลักษณ์
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีการเกษตร
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 05 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
195. PPE OPEN HOUSE3 วิทยาลัยสหวิทยาการ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : PPE OPEN HOUSE3 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 30 มกราคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
196. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสต...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ มศว ระดับม.ปลาย 2559 "การก่อการร้ายระหว่างประเทศกับการเมืองโลกมุสลิม"
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะ / สาขา :
  • รัฐศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 01 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/AcademicPolSWU/?pnref=story
197. ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่ง...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี5"
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 31 มกราคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.moveworldtogether.com/TH/news-event-detail.php?ID=45
198. หมอสายตา ครั้งที่8 คณะทัศนมาตรศาสตร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : หมอสายตา ครั้งที่8 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัย :
  • รามคำแหง
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 01 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/doctorofoptometrycamp8/
199. STEM Ambassador มาเป็นทูตสะเต็ม สสว...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : STEM Ambassador มาเป็นทูตสะเต็ม สสวทกัน
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 มกราคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.stemedthailand.org/
200. เลื่อนรับสมัคร ค่ายอยากเป็นหมอ รามา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 80 คน
 • โครงการ : เลื่อนรับสมัคร ค่ายอยากเป็นหมอ รามาปณิธาน ครั้งที่21
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 มกราคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/Ramapanitharn21st-1531837820463160/?fref=nf
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายพัฒนาเยาวชน ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- Zigma Camp ค่ายบัญชีสถิติ จุฬาฯ
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายฮู้เฮียน...ขียนเส้น ครั้งที่2 ม.อุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ 22 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560
(เหลือเวลาอีก 34 วัน)
- ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ มข ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 68 วัน)
- ค่ายเภสัช ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยพายัพ
(เหลือเวลาอีก 68 วัน)
- ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ม.ทักษิณ
(เหลือเวลาอีก 78 วัน)
- ค่ายศิลป์ปั้นครู ศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 104 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 20 มช.
(เหลือเวลาอีก 107 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 324 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 324 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E.Camp ครั้งที่ 8
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่าย SPIE Workshop 2014 Nanotechnology จุฬาฯ
(หมดเขตรับสมัคร)
- RSU-IP "Get Ready for ASIAN ERA"
(หมดเขตรับสมัคร)
- CU OPEN HOUSE 2014
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายวัยรุ่น ชีวิตไม่ว้าวุ่น ความสุขเต็ม MAX
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Envi camp 12
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายหมอยา ครั้งที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement