Popup
191 . ตลาดหลักทรัพย์ประกวดหนังสั้นให้นศ.ช...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ตลาดหลักทรัพย์ประกวดหนังสั้นให้นศ.ชิงทุน
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กรกฎาคม 59 - 31 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
192 . การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 กรกฎาคม 59 - 10 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
193 . ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่5 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50  คน
 • โครงการ : ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่5 มหาวิทยาลัยบรูพา
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 59 - 21 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
194 . ได้ทุน-รับโอกาสเพียบ!ประกวดสุดยอดนว...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ได้ทุน-รับโอกาสเพียบ!ประกวดสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กรกฎาคม 59 - 31 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
195 . ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 200  คน
 • โครงการ : ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 • มหาวิทยาลัย :
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 กรกฎาคม 59 - 04 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 14 สิงหาคม 59
196 . ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ คณะว...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 80  คน
 • โครงการ : ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 59 - 15 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
197 . ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ครั้งที่ 17 คณ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 120  คน
 • โครงการ : ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ครั้งที่ 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 04 กรกฎาคม 59 - 23 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
198 . ค่ายแนะแนว2B-KMUTT on tour Camp มห...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายแนะแนว2B-KMUTT on tour Camp มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 มิถุนายน 59 - 11 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
199 . ค่ายอยากฝันเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17 ค...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 120  คน
 • โครงการ : ค่ายอยากฝันเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 59 - 31 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
200 . ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ครั้งที่17 คณะแพท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ครั้งที่17 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • มหาวิทยาลัย :
  • นวมินทราธิราช
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 59 - 31 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- Arts of letters 17 (ค่ายเจาะลึกคณะอักษรฯ 5 มหาลัย)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 2 ม.เชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- ค่ายฮักน้องครั้งที่ 13 “ฮักนี้ ปี้จัดหื้อ”
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 7
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- ค่าย PINE CAMP #3 ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- Pladao Fill Up Your Life Summer Camp Season 8
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- ค่ายละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “Creative Drama Camp รุ่นที่ 1”
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- การประกวด โครงการ Thai mooc ในหัวข้อ "เรียนรู้อะไร ก็เป็นแบบนั้น"
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว. คร้ังที่9
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- ค่าย E-Camp ครั้งที่ 15
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- ค่ายศิลป์ปั้นครู ศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 20 มช.
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
advertisement