Popup
191. ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ไทย-ออสเตรีย...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ไทย-ออสเตรีย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 พฤษภาคม 59 - 29 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
192. ทุนรัฐบาลเยอรมนี Helmut-Schmidt-Pro...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนรัฐบาลเยอรมนี Helmut-Schmidt-Program 2017
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 31 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
193. รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน..ฟรี...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับสมัครอบรมหมาเฝ้าบ้าน..ฟรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 พฤษภาคม 59 - 22 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
194. แนะทุนNewton12โครงการไทย-สหราชอาณาจ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : แนะทุนNewton12โครงการไทย-สหราชอาณาจักร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 07 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
195. มจธ.ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแก่นักศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : มจธ.ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแก่นักศึกษาใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 17 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 30 มิถุนายน 59
196. เปิดให้ทุนโครงการ PhD Placement...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : เปิดให้ทุนโครงการ PhD Placement
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 พฤษภาคม 59 - 29 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
197. รัฐบาลคูเวตให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียน...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รัฐบาลคูเวตให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 พฤษภาคม 59 - 13 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
198. ทุนอบรมครูภาษาจีนระดับเด็กเล็กที่กว...
เหลือเวลาอีก 158 วัน
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนอบรมครูภาษาจีนระดับเด็กเล็กที่กวางตุ้ง
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 01 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
199. รวมทุนให้เด็กไทย!ไปเรียนต่อในประเทศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รวมทุนให้เด็กไทย!ไปเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 พฤษภาคม 59 - 13 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
200. ทุนบริติช เคานซิล ไอเอล ปี 2559/60...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนบริติช เคานซิล ไอเอล ปี 2559/60
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤษภาคม 59 - 30 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://blog.eduzones.com/magazine/160967
โครงการใกล้หมดเวลา
- ทุน รับตรงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 58
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบ87ทุนเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowships เรียนป.โท-เอกที่ AIT
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.พายัพมอบทุน11ประเภทพร้อมรับนักศึกษาใหม่
(วันนี้วันสุดท้าย)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold
(วันนี้วันสุดท้าย)
- บริติช เคานซิล เปิดมอบทุน IELTS ปี 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดมอบทุนเรียนป.ตรีจำนวนมากเริ่ม1มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มช.มีทุนมอบให้นักศึกษากว่า2,100 ทุน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ซีพีแรม มอบ80ทุน โครงการ "เรียนฟรีมีรายได้"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนเปิดมอบให้ม.6-อุดมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- 25ทุนรัฐบาลรัสเซียเรียนป.ตรี-เอกพร้อมทุนวิชาชีพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สสส.มอบทุนโครงการ“ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่”
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนป.โท-ป.เอกมีให้เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนระดับมัธยม-ปริญญา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.หอการค้าไทยมอบ 40 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดแล้ว!ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนรัฐบาลอินโดฯให้ไปเรียนใน 13 สถาบันชั้นนำ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ยังมีเวลา!ทุนรัฐบาลตุรกีรับถึงสิ้นเดือนนี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
advertisement