Popup
171. มีทุน!แสตมฟอร์ดรับสมัครเรียนต่อป.ตร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : มีทุน!แสตมฟอร์ดรับสมัครเรียนต่อป.ตรีสองภาษา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 30 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
172. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลอิหร่าน...
วันนี้วันสุดท้าย
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลอิหร่าน
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
173. ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2017 )ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : 3.80
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://blog.eduzones.com/magazine/161921
174. ทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา-นิวซีแลน...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา-นิวซีแลนด์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 10 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
175. ทุนเรียนปริญญาโทประเทศไอร์แลนด์...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนเรียนปริญญาโทประเทศไอร์แลนด์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 07 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
176. 100ทุนให้ข้าราชการ-บุคลากรจชต.อบรมท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : 100ทุนให้ข้าราชการ-บุคลากรจชต.อบรมที่อินเดีย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 30 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
177. ทุนอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูระดับมั...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 01 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
178. สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่่อรับทุ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 มิถุนายน 59 - 27 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
179. ให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ในสถ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 พฤษภาคม 59 - 15 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
180. ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันให้นศ.ด้อ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันให้นศ.ด้อยโอกาส-ไม่จำกัดคณะ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 31 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ทุน รับตรงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 58
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบ87ทุนเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowships เรียนป.โท-เอกที่ AIT
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.พายัพมอบทุน11ประเภทพร้อมรับนักศึกษาใหม่
(วันนี้วันสุดท้าย)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold
(วันนี้วันสุดท้าย)
- บริติช เคานซิล เปิดมอบทุน IELTS ปี 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดมอบทุนเรียนป.ตรีจำนวนมากเริ่ม1มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มช.มีทุนมอบให้นักศึกษากว่า2,100 ทุน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ซีพีแรม มอบ80ทุน โครงการ "เรียนฟรีมีรายได้"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนเปิดมอบให้ม.6-อุดมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- 25ทุนรัฐบาลรัสเซียเรียนป.ตรี-เอกพร้อมทุนวิชาชีพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สสส.มอบทุนโครงการ“ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่”
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนป.โท-ป.เอกมีให้เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนระดับมัธยม-ปริญญา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.หอการค้าไทยมอบ 40 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดแล้ว!ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนรัฐบาลอินโดฯให้ไปเรียนใน 13 สถาบันชั้นนำ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ยังมีเวลา!ทุนรัฐบาลตุรกีรับถึงสิ้นเดือนนี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
advertisement