Popup
161. ทุนส่วนลดเรียนต่อปริญญาตรี PIM ปีกา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนส่วนลดเรียนต่อปริญญาตรี PIM ปีการศึกษา 2559
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 มิถุนายน 59 - 15 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
162. โครงการTEDETให้ม.2-ม.3ชิงทุนกว่า6ล้...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : โครงการTEDETให้ม.2-ม.3ชิงทุนกว่า6ล้านบาท
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 มิถุนายน 59 - 15 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
163. ขอได้ตลอดปี!ญี่ปุ่นให้ทุนหนุนโครงกา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ขอได้ตลอดปี!ญี่ปุ่นให้ทุนหนุนโครงการขนาดเล็ก
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มิถุนายน 59 - 10 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
164. ทุนเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาข...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 มิถุนายน 59 - 22 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
165. ทุนค่าหน่วยกิต100%เรียนสุขภาพความงา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนค่าหน่วยกิต100%เรียนสุขภาพความงามและสปา ม.ศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มิถุนายน 59 - 31 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
166. ธปท.เปิดให้ทุนต่อยอดเรียนในต่างประเ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ธปท.เปิดให้ทุนต่อยอดเรียนในต่างประเทศ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 59 - 31 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
167. 10โครงการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพาย...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : 10โครงการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มิถุนายน 59 - 31 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
168. กอท.เปิดให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : กอท.เปิดให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อป.ตรีที่ตุรกี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 21 มิถุนายน 59 - 25 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
169. มีทุน!เรียนป.ตรี-โทคณะเทคโนโลยีและส...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : มีทุน!เรียนป.ตรี-โทคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 31 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
170. วิทยาลัยทองสุขเปิดให้ทุนเรียนนิเทศศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : วิทยาลัยทองสุขเปิดให้ทุนเรียนนิเทศศาสตร์ป.ตรี-โท
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มิถุนายน 59 - 01 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ทุน รับตรงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 58
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบ87ทุนเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowships เรียนป.โท-เอกที่ AIT
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.พายัพมอบทุน11ประเภทพร้อมรับนักศึกษาใหม่
(วันนี้วันสุดท้าย)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold
(วันนี้วันสุดท้าย)
- บริติช เคานซิล เปิดมอบทุน IELTS ปี 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดมอบทุนเรียนป.ตรีจำนวนมากเริ่ม1มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มช.มีทุนมอบให้นักศึกษากว่า2,100 ทุน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ซีพีแรม มอบ80ทุน โครงการ "เรียนฟรีมีรายได้"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนเปิดมอบให้ม.6-อุดมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- 25ทุนรัฐบาลรัสเซียเรียนป.ตรี-เอกพร้อมทุนวิชาชีพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สสส.มอบทุนโครงการ“ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่”
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนป.โท-ป.เอกมีให้เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนระดับมัธยม-ปริญญา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.หอการค้าไทยมอบ 40 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดแล้ว!ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนรัฐบาลอินโดฯให้ไปเรียนใน 13 สถาบันชั้นนำ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ยังมีเวลา!ทุนรัฐบาลตุรกีรับถึงสิ้นเดือนนี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
advertisement