Popup
151. ให้90ทุนผู้จบป.ตรีเรียนฟรีป.บัณฑิตโ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 90 คน
 • โครงการ : ให้90ทุนผู้จบป.ตรีเรียนฟรีป.บัณฑิตโครงการครูพันธุ์ใหม่ หัวใจเพื่อศิษย์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มิถุนายน 59 - 07 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
152. สุดยอดทุน!ให้นักศึกษาไทยเรียนต่อหลา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : สุดยอดทุน!ให้นักศึกษาไทยเรียนต่อหลายระดับ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 สิงหาคม 59 - 06 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
153. ทุนเรียนฟรีเทคโนโลยีการอาหารม.สยาม...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนเรียนฟรีเทคโนโลยีการอาหารม.สยาม
 • มหาวิทยาลัย :
  • สยาม
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 20 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • O-NET
  • สัมภาษณ์
154. ให้2,323ทุนน้องชายแดนใต้เรียนต่ออุด...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ให้2,323ทุนน้องชายแดนใต้เรียนต่ออุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 มิถุนายน 59 - 26 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
155. 88ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้เยาวชนไทยในโคร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : 88ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้เยาวชนไทยในโครงการ JENESYS 2016
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 29 สิงหาคม 59 - 06 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
156. ทุนฟรีป.โทที่U. of Westminster...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนฟรีป.โทที่U. of Westminster
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 17 มิถุนายน 59 - 16 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
157. สพฐ.เปิดให้ทุนYFUระดับมัธยมแลกเปลี่...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : สพฐ.เปิดให้ทุนYFUระดับมัธยมแลกเปลี่ยน3ประเทศ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 มิถุนายน 59 - 08 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
158. ทุนเรียนปริญญาตรี-โท เศรษฐศาสตร์ มห...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ทุนเรียนปริญญาตรี-โท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 มิถุนายน 59 - 10 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
159. จุฬาฯให้ทุนวิจัยด้านยุโรปศึกษา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : จุฬาฯให้ทุนวิจัยด้านยุโรปศึกษา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 มิถุนายน 59 - 27 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
160. SIMม.เปิดแห่งสิงคโปร์ให้ทุนเรียนต่อ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : SIMม.เปิดแห่งสิงคโปร์ให้ทุนเรียนต่อ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 30 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ทุน รับตรงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 58
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบ87ทุนเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowships เรียนป.โท-เอกที่ AIT
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.พายัพมอบทุน11ประเภทพร้อมรับนักศึกษาใหม่
(วันนี้วันสุดท้าย)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold
(วันนี้วันสุดท้าย)
- บริติช เคานซิล เปิดมอบทุน IELTS ปี 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดมอบทุนเรียนป.ตรีจำนวนมากเริ่ม1มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มช.มีทุนมอบให้นักศึกษากว่า2,100 ทุน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ซีพีแรม มอบ80ทุน โครงการ "เรียนฟรีมีรายได้"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนเปิดมอบให้ม.6-อุดมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- 25ทุนรัฐบาลรัสเซียเรียนป.ตรี-เอกพร้อมทุนวิชาชีพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สสส.มอบทุนโครงการ“ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่”
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนป.โท-ป.เอกมีให้เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนระดับมัธยม-ปริญญา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.หอการค้าไทยมอบ 40 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดแล้ว!ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนรัฐบาลอินโดฯให้ไปเรียนใน 13 สถาบันชั้นนำ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ยังมีเวลา!ทุนรัฐบาลตุรกีรับถึงสิ้นเดือนนี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
advertisement