Popup
141 . ใครอยากเป็นหมอยกมือขึ้น งานแนะแนวกา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 450  คน
 • โครงการ : ใครอยากเป็นหมอยกมือขึ้น งานแนะแนวการศึกษา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 พฤษภาคม 59 - 05 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 06 มิถุนายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : http://anandayquiz.docchula.com/
142 . โครงการสู้สอบตรง TU Fight Camp คณะน...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 150  คน
 • โครงการ : โครงการสู้สอบตรง TU Fight Camp คณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เเละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 11 พฤษภาคม 59 - 11 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/tufightcamp/
143 . ค่ายสานฝันพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มห...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 120  คน
 • โครงการ : ค่ายสานฝันพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 20 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 30 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/sanphanNUKKU/
144 . SUT Aviation Camp ค่ายสานฝันการบินค...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50  คน
 • โครงการ : SUT Aviation Camp ค่ายสานฝันการบินครั้งที่ 5 จากวิศวกรรมอากาศยาน มทส.
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 30 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 02 มิถุนายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/sutaviationcamp/?fref=ts
145 . ค่ายฮักน้อง'12 มหาวิทยาลัยมหิด...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50  คน
 • โครงการ : ค่ายฮักน้อง'12 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 11 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 15 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/HUGNONG12/?fref=ts
146 . Nuclear Camp คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Nuclear Camp คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 05 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 06 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/Nuclear-Camp-10-813122038809855/?fref=ts
147 . AU THE BENS ค่ายเปิดโลกคณะสายวิทย์ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : AU THE BENS ค่ายเปิดโลกคณะสายวิทย์ 4 คณะ โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 06 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/AUtheBENS
148 . LegendLaw ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์ ร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : LegendLaw ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 02 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 08 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.legendlaw.net/
149 . ขยายเวลารับสมัครค่าย Formica Sci-ca...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ขยายเวลารับสมัครค่าย Formica Sci-camp คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 02 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 03 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : www.facebook.com/formicascicamp/?fref=ts
150 . ขยายเวลารับสมัคร มารู้จักสาขาทั้ง7ส...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ขยายเวลารับสมัคร มารู้จักสาขาทั้ง7สาขาของวิศวะมอ กับค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่4
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 02 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 05 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/LGICamp/
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านทันตะมข. ครั้งที่ 3 ม.ขอนแก่น
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- กองสันฯพาน้องติว GAT ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- ติวติดภัณฑ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 18 ม.นเรศวร
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 11 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- ค่ายคนทำขา ครั้งที่ 8 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 25 วัน)
- ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายยุวชนสาธารณสุข ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมเคมี ม.มหิดล ครั้งที่ 11
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 13 ม.เชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- เปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 1 ม.รามคำแหง
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่าย RYE ปีที่15 ติวสอบตรงราชมงคลธัญบุรี
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- ค่าย RYE ปีที่15 ติวสอบตรงราชมงคลธัญบุรี
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- เปิดบ้านสถาปัตย์' อาศรมศิลป์ ปี'60
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ มข ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายเภสัช ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยพายัพ
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายเยาวชนวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 3 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ คร้ังที่ 5 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 34 วัน)
- ค่ายสานฝันสู่หมอฝันโดม ครั้งที่ 5 ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- ค่าย spark ครั้งที่ 3 ม.เกษตรศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- โครงการอบรม "ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0" ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- ค่ายเปิดบ้าน SIIT ครั้งที่ 2 ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ครั้งที่ 7 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ม.ทักษิณ
(เหลือเวลาอีก 43 วัน)
- ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 47 วัน)
advertisement