Popup
141 . ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 ม.สงขล...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 ม.สงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 พฤษภาคม 60 - 27 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
142 . ค่ายละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรีย...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 25  คน
 • โครงการ : ค่ายละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “Creative Drama Camp รุ่นที่ 1”
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 28 เมษายน 60 - 30 เมษายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
143 . Acc-BA Summer Camp ครั้งที่ 1 ม.เชี...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : Acc-BA Summer Camp ครั้งที่ 1 ม.เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • บริหารธุรกิจ
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 21 เมษายน 60 - 23 เมษายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
144 . ค่าย ME TUNE UP CAMP #11...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 60  คน
 • โครงการ : ค่าย ME TUNE UP CAMP #11
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 31 พฤษภาคม 60 - 04 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
145 . การประกวด โครงการ Thai mooc ในหัวข้...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : การประกวด โครงการ Thai mooc ในหัวข้อ "เรียนรู้อะไร ก็เป็นแบบนั้น"
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 30 เมษายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
146 . ค่ายสานฝันคนการบิน ครั้งที่ 2 PIM...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : ค่ายสานฝันคนการบิน ครั้งที่ 2 PIM
 • มหาวิทยาลัย :
  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาการจัดการ
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 21 เมษายน 60 - 22 เมษายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
147 . ค่าย ChemE Camp ครั้งที่ 5 ม.ธรรมศา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 60  คน
 • โครงการ : ค่าย ChemE Camp ครั้งที่ 5 ม.ธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 พฤษภาคม 60 - 07 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
148 . ค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล ครั้งที่ 18...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล ครั้งที่ 18
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 พฤษภาคม 60 - 22 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
149 . ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลป...
วันนี้วันสุดท้าย
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • อักษรศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 29 เมษายน 60 - ไม่ระบุ
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
150 . Cpram Wisdom Junior 1 รุ่นที่ 11...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Cpram Wisdom Junior 1 รุ่นที่ 11
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 พฤษภาคม 60 - 07 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ATM OPEN HOUSE 2017
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- ค่าย YOUNG ECONOMIST SMART CAMP 6th
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- Upcoming IAAI event! (Camp 2018)
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- Open House @ DPU 2017
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- ค่ายกล้องกาวน์ ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่3
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- MEDTECH CAMP the 3rd
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- I-Bot Camp ครั้งที่ 10
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 24
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
advertisement