Popup
131 . ค่ายเส้นทางสู่หมอ ศิริราช ครั้งที่ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายเส้นทางสู่หมอ ศิริราช ครั้งที่ 18 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 กรกฎาคม 59 - 08 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
132 . Open House "เปิดประตูสู่ศิริรา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 600  คน
 • โครงการ : Open House "เปิดประตูสู่ศิริราช" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มิถุนายน 59 - 15 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
133 . OpenHouseRTANC2016 เปิดบ้านสานฝัน ส...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : OpenHouseRTANC2016 เปิดบ้านสานฝัน สู่พยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • มหาวิทยาลัย :
  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 03 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
134 . ค่ายวิชาการโบราณคดี คณะโบราณคดี มหา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 35  คน
 • โครงการ : ค่ายวิชาการโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 20 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 01 กรกฎาคม 59
135 . ค่ายจับจิตครั้งที่6 สาขาจิตวิทยา มห...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 96  คน
 • โครงการ : ค่ายจับจิตครั้งที่6 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • จิตวิทยา
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 08 มิถุนายน 59 - 19 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 19 สิงหาคม 59
136 . ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50  คน
 • โครงการ : ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 26 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
137 . ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 3 ค...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สหเวชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 มิถุนายน 59 - 13 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
138 . ค่ายหมอยาครั้งที่14 คณะเภสัชศาสตร์...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 150  คน
 • โครงการ : ค่ายหมอยาครั้งที่14 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 08 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
139 . ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหมครั้งที่15 คณ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 130  คน
 • โครงการ : ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหมครั้งที่15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 19 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
140 . ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่26 สโมสรนิสิ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 120  คน
 • โครงการ : ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่26 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 29 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/MDCUmedcamp
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านทันตะมข. ครั้งที่ 3 ม.ขอนแก่น
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- กองสันฯพาน้องติว GAT ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- ติวติดภัณฑ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 18 ม.นเรศวร
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 11 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- ค่ายคนทำขา ครั้งที่ 8 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 25 วัน)
- ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายยุวชนสาธารณสุข ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมเคมี ม.มหิดล ครั้งที่ 11
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 13 ม.เชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- เปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 1 ม.รามคำแหง
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่าย RYE ปีที่15 ติวสอบตรงราชมงคลธัญบุรี
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- ค่าย RYE ปีที่15 ติวสอบตรงราชมงคลธัญบุรี
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- เปิดบ้านสถาปัตย์' อาศรมศิลป์ ปี'60
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ มข ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายเภสัช ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยพายัพ
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายเยาวชนวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 3 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ คร้ังที่ 5 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 34 วัน)
- ค่ายสานฝันสู่หมอฝันโดม ครั้งที่ 5 ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- ค่าย spark ครั้งที่ 3 ม.เกษตรศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- โครงการอบรม "ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0" ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- ค่ายเปิดบ้าน SIIT ครั้งที่ 2 ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ครั้งที่ 7 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ม.ทักษิณ
(เหลือเวลาอีก 43 วัน)
- ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 47 วัน)
advertisement