Popup
121. โครงการ GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : โครงการ GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 20 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
122. Ping summer camp XIV ค่ายแนะแนวการศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100 คน
 • โครงการ : Ping summer camp XIV ค่ายแนะแนวการศึกษา จากพี่ๆลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 29 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/Pingsc14
123. เปิดบ้านสถาปัตย์ โดยสถาบันอาศรมศิลป...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : เปิดบ้านสถาปัตย์ โดยสถาบันอาศรมศิลป์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/ArchArsom/
124. ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 26 โดยชมรมอนุรักษ์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 22 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/ConservationMU/
125. Junior Webmaster Camp 8th ค่ายเจาะล...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 42 คน
 • โครงการ : Junior Webmaster Camp 8th ค่ายเจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏจันทรเกษม
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 17 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 18 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : www.jwc.in.th
126. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาลั...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 22 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 25 มิถุนายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/vck.ku/
127. ด่วนจะหมดเขตแล้ว โครงการเปิดบ้าน SI...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : ด่วนจะหมดเขตแล้ว โครงการเปิดบ้าน SIIT ธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 08 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/Siitopenhouse/
128. PSU Young Economist Smart Camp คณ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : PSU Young Economist Smart Camp คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • เศรษฐศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 15 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/PSU-Young-Economist-Smart-Camp-217276035290407/
129. เริ่มแล้ว งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : เริ่มแล้ว งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 29 มีนาคม-10 เมษายน 2559
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 10 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
130. เริ่มแล้ว งานกาชาดประจำปี2559 30มีน...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : เริ่มแล้ว งานกาชาดประจำปี2559 30มีนาคม-7เมษายนนี้ ที่สวนอัมพร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 07 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายพัฒนาเยาวชน ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- Zigma Camp ค่ายบัญชีสถิติ จุฬาฯ
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- ค่ายเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- ค่ายฮู้เฮียน...ขียนเส้น ครั้งที่2 ม.อุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ 22 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560
(เหลือเวลาอีก 27 วัน)
- ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 54 วัน)
- ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ มข ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายเภสัช ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยพายัพ
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ม.ทักษิณ
(เหลือเวลาอีก 71 วัน)
- ค่ายศิลป์ปั้นครู ศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 97 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 20 มช.
(เหลือเวลาอีก 100 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 317 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 317 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E.Camp ครั้งที่ 8
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่าย SPIE Workshop 2014 Nanotechnology จุฬาฯ
(หมดเขตรับสมัคร)
- RSU-IP "Get Ready for ASIAN ERA"
(หมดเขตรับสมัคร)
- CU OPEN HOUSE 2014
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายวัยรุ่น ชีวิตไม่ว้าวุ่น ความสุขเต็ม MAX
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Envi camp 12
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายหมอยา ครั้งที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement