Popup
111. ค่าย Multicamp ครั้งที่ 16 ตอน เด็ก...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50 คน
 • โครงการ : ค่าย Multicamp ครั้งที่ 16 ตอน เด็ก มั่น หน้า
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 27 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 05 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/multicampkmutt
112. ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 8...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 8
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 30 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 20 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/DentSWUFirstStep/
113. Bio camp ค่ายชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : Bio camp ค่ายชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 30 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 16 พฤษภาคม 59
114. โครงการค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : โครงการค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 30 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/EnergyEngineeringYoungCamp/
115. ค่ายวิทยาศาสตร์ Formica Sci-camp #1...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์ Formica Sci-camp #14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 26 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 04 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/formicascicamp
116. ขยายเวลารับสมัคร ค่ายพิกุลงามนามพยา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ขยายเวลารับสมัคร ค่ายพิกุลงามนามพยาบาลศิริราชครั้งที่5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 23 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
117. โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50 คน
 • โครงการ : โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 25 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 06 มิถุนายน 59
118. ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ ECamp14 สถาบันเท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ ECamp14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัย :
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 30 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 05 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/Ecamp14kmitl
119. ค่ายเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robo...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : ค่ายเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 20 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 22 เมษายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/robotic.camp/
120. ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่1 ภาควิชาจิตวิท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50 คน
 • โครงการ : ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่1 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 21 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 01 พฤษภาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/PsychologyChiangmaiU/
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายพัฒนาเยาวชน ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- Zigma Camp ค่ายบัญชีสถิติ จุฬาฯ
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- ค่ายเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- ค่ายฮู้เฮียน...ขียนเส้น ครั้งที่2 ม.อุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ 22 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560
(เหลือเวลาอีก 27 วัน)
- ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 54 วัน)
- ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ มข ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายเภสัช ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยพายัพ
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ม.ทักษิณ
(เหลือเวลาอีก 71 วัน)
- ค่ายศิลป์ปั้นครู ศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 97 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 20 มช.
(เหลือเวลาอีก 100 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 317 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 317 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E.Camp ครั้งที่ 8
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่าย SPIE Workshop 2014 Nanotechnology จุฬาฯ
(หมดเขตรับสมัคร)
- RSU-IP "Get Ready for ASIAN ERA"
(หมดเขตรับสมัคร)
- CU OPEN HOUSE 2014
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายวัยรุ่น ชีวิตไม่ว้าวุ่น ความสุขเต็ม MAX
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Envi camp 12
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายหมอยา ครั้งที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement