TV

ทำไมบัณฑิตไทย ตกงานเป็นแสน? กด like วัยทีน 1/3

เคล็ดลับ เรียนอะไร หางานง่าย รายได้สูง กด like วัยทีน 2/3

เอาแต่เรียนลูกเดียว ไม่รอดแน่ กด like วัยทีน 3/3

"ห้องเรียนแห่งอนาคตเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช"

ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน Voice TV

เปิดมุมมองการศึกษา : รายการศาสตรศึกษา

คิดต่างสร้างปัญญา ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 ก.ค.55 Nation Channel

มองการศึกษาไทยผ่านห้องเรียนอนาคต

ทำไมต้องความคิดสร้างสรรค์ ตอน 1

ทำไมต้องความคิดสร้างสรรค์ ตอน 2

แฉชัดๆ แป๊ะเจี๊ยะโรงเรียน

ข้อสอบ O-Net ชี้วัดการศึกษาได้จริงหรือ

ร่วมปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ ‘ครูไทย กลับสู่สังคมไทยอีกครั้ง

Next Opportinity โอกาสใหม่ของเด็กไทยในอาเซียน

ช่วงที่2 มองการศึกษาไทยผ่านห้องเรียนอนาคต

ทิศทางการศึกษาไทย"รุ่งหรือร่วง"

อ.วิริยะ ได้รับเชิญไปพูดในหัวข้อ
Creativity- Based Learning
ในงาน TEDx Chiangmai

ให้สัมภาษณ์รายการ
เที่ยงเปิดประเด็นทางช่อง 3

ให้สัมภาษณ์รายการ ช่วยคิด ช่วยทำ
ทางช่อง 3ในเรื่อง สาขาอาชีพแห่งอนาคต

ให้สัมภาษณ์รายการ INTELLIGENCE
ทางช่อง VOICE TV
เรื่อง ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน

พิธีกรร่วมในรายการ คิดต่างสร้างปัญญา

talk of the town

วิทยากรดีเด่น
กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยากรอบรมโครงการ
สุดยอดเทคนิคการสอน

วิทยากรรับเชิญในงาน
TK Forum

นักเขียนในคอลัมน์นิตยสาร แพรว ประชาชาติธุรกิจ มติชน และ อื่นๆ อีกมากมาย

หนังสือห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูเป็นโค๊ช

เขียนโดย อ. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
และครูปุ้ม กมลรัตน์ ฉิมพาลี
ติดอันดับหนังสือขายดี
SE-ED Best Seller!

เว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 eduzones.com
เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ
คิดใส ใจสะอาด ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีงามของเยาวชน และสังคมไทย

อ. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ในคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

อ. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ได้รับเชิญจาก
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน
ให้เขียนคำนิยมแก่หนังสือ
“ครูแท้แพ้ไม่เป็น” โดยครู เรฟ เอสควิท

วิทยากรในหัวข้อ การอบรมปฏิบัติการ
ด้านการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะในศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 4)
สำหรับศึกษานิเทศน์ในหลักสูตร
“การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”

feedback

ติดต่อ จัดอบรม Creative Plus
โครงการวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต

คุณแอน
Email: annsukanya@hotmail.com
Phone: 08-6635-6626
Facebook : @ajWiriya
Website: www.jsfutureclassroom.com
Blog: https://blog.eduzones.com/wiriya