โครงการห้องเรียนวิจัยแห่งอนาคต

คุณณิชานันทน์ (คุณเอ็มมี่)

โทร. 080-8107181, 02-9371118-9

Email. nichanan.js@gmail.com

Facebook : @ajWiriya

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ Creative Plus ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ ฝึกฝนกันได้