หัวข้อบรรยาย

เตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ในประชาคมอาเซียน

คนไทยจะถูกแย่งงานจากเพื่อนบ้านไหม, อยากทำงานรับเงินเดือนเท่าคนสิงคโปร์ จะทำได้อย่างไร??? วิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง-จุดแข็งที่ควรส่งเสริมของคนไทย อาชีพอะไรไปรุ่ง เรียนสาขาอะไรจะไปรอด..สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ

Future Classroom ห้องเรียนแห่งอนาคต

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อค้นหาศักยภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับโอกาสงานในอนาคตให้กับผู้เรียน สำหรับครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูแห่งอนาคต

หลักการ แนวทาง การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปการปรับปรุงพัฒนาให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเยาวชน อะไรที่ครูยังขาด อะไรที่ครูต้องพัฒนา พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ครูทันสมัย เป็นครูยุคใหม่เป็นที่พึ่งพาของนักเรียนและสังคมได้สำหรับอาจารย์ทุกวิชา และผู้บริหาร

รอถึงมอปลายก็สายไปแล้ว

แนวทางการเรียนอย่างมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมกับสังคมอนาคต สภาพงาน และสาขาอาชีพแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองมอต้น

บทบาทผู้ปกครองในยุคปริญญาล้นประเทศ

แนวทางและบทบาทผู้ปกครองยุคใหม่ ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในการเรียน การงาน และการดำเนินชีวิตสำหรับ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง

Future Career, Future Education

วิเคราะห์แนวโน้มตลาดงานโลก ภูมิภาค และประเทศไทย การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่งานใหม่ที่จะมาถึง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจ

การบริหารและจัดการการศึกษาในยุค Dynamic Economy

การจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ และผู้สนใจ

การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ด้วยแนวทางสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) ค้นหาศักยภาพและพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับกับสาขาอาชีพแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจ

Creative Plus

ปฏิบัติการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ กลุ่มปฏิบัติการ ครู อาจารย์ พนักงานองค์กรต่างๆ และนักเรียน นักศึกษา

งานบรรยายที่ผ่านมา

ห้องเรียน แห่งอนาคต ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสอน สิบกว่าปีท...
อ่านต่อ...
นวัตกรรมการศึกษา ต้องพัฒนาไม่สิ้นสุด ดร.วิริยะ ฤาชัพพาณิชย์ สัมภาษณ...
อ่านต่อ...
"การเรียนเรื่องซ้ำ ๆ คำนวณเรื่องเดิมๆ แข่งขันกันทำเกรดเฉลี่...
อ่านต่อ...
การศึกษาแก้ได้แค่ “เปลี่ยนการสอน” อย่างที่เขาพูดกันว่า ...
อ่านต่อ...

พูดคุยกับ อ.วิริยะ

บทความ

เด็ก Gifted ตอน 2(จบ)

เด็กวัยรุ่นชาวอเมริกันคนหนึ่ง ชื่อเทย์เลอร์ วิลสัน (Taylor Wilson)...
อ่านต่อ...

เด็ก Gifted ตอน 1

การส่งลูกหลานเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง นับว่าเป็นค่านิยมที่...
อ่านต่อ...

แนวคิดเรื่องกฎหมาย จากคนนอก

กฎหมายในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพ ของสังคมไทย
อ่านต่อ...

ปารีส.. มีดีอะไร

นานมาแล้วที่ผมไม่ได้ไปเที่ยวปารีส แต่ปารีสก็ยังอยู่ในความประทับใจ
อ่านต่อ...

ความรู้สึกจากผู้ฟัง

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

อาจารย์วิริยะ ช่วยเปิดคลังสมอง ให้เราคิดสร้างสรรคคิดนอกกรอบมากขึ้น
อ่านต่อ...

ความคิดเห็นของอาจารย์

เกิดมุมคิดอะไรหลายอย่างในเรื่องความเป็นคนที่สมบูรณ์ การประสบความ
อ่านต่อ...

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง

สนุกและได้ความรู้หลายอย่างจะได้ไม่กดดันลูก ตอนแรกอยากให้เด็กเรียนใน
อ่านต่อ...

ความคิดเห็นของนักเรียน

ขอบคุณที่ให้วิสัยทัศน์แก่พวกเรา อยากให้มีคนประเภทเดียวกับอาจารย์
อ่านต่อ...

VDO

อันดับโลกการศึกษาไทย

วิดีโอการศึกษาที่มีคนเข้าดูกว่า 2 แสนครั้ง
ชมวิดีโอ..

4 เก่งเอาตัวรอดได้แน่

เก่งอะไร เก่งอย่างไร ไม่ตกงาน
ชมวิดีโอ..

ผู้ปกครองยุคใหม่

พ่อแม่ต้องไม่คาดหวังให้ลูกสำเร็จอย่างที่ตนเคยเป็นหรือเคยเห็นในอดีต
ชมวิดีโอ..

เมื่อโรงเรียนไทย กลายเป็นโรงเรียนกวดวิชา!

 
ชมวิดีโอ..