หัวข้อบรรยาย

เตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ในประชาคมอาเซียน

คนไทยจะถูกแย่งงานจากเพื่อนบ้านไหม, อยากทำงานรับเงินเดือนเท่าคนสิงคโปร์ จะทำได้อย่างไร??? วิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง-จุดแข็งที่ควรส่งเสริมของคนไทย อาชีพอะไรไปรุ่ง เรียนสาขาอะไรจะไปรอด..สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ

Future Classroom ห้องเรียนแห่งอนาคต

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อค้นหาศักยภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับโอกาสงานในอนาคตให้กับผู้เรียน สำหรับครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูแห่งอนาคต

หลักการ แนวทาง การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปการปรับปรุงพัฒนาให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเยาวชน อะไรที่ครูยังขาด อะไรที่ครูต้องพัฒนา พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ครูทันสมัย เป็นครูยุคใหม่เป็นที่พึ่งพาของนักเรียนและสังคมได้สำหรับอาจารย์ทุกวิชา และผู้บริหาร

รอถึงมอปลายก็สายไปแล้ว

แนวทางการเรียนอย่างมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมกับสังคมอนาคต สภาพงาน และสาขาอาชีพแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองมอต้น

บทบาทผู้ปกครองในยุคปริญญาล้นประเทศ

แนวทางและบทบาทผู้ปกครองยุคใหม่ ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในการเรียน การงาน และการดำเนินชีวิตสำหรับ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง

Future Career, Future Education

วิเคราะห์แนวโน้มตลาดงานโลก ภูมิภาค และประเทศไทย การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่งานใหม่ที่จะมาถึง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจ

การบริหารและจัดการการศึกษาในยุค Dynamic Economy

การจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ และผู้สนใจ

การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ด้วยแนวทางสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) ค้นหาศักยภาพและพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับกับสาขาอาชีพแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจ

Creative Plus

ปฏิบัติการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ กลุ่มปฏิบัติการ ครู อาจารย์ พนักงานองค์กรต่างๆ และนักเรียน นักศึกษา

งานบรรยายที่ผ่านมา

ผู้บริหารและคุณครูจะได้หายกังวัลครับ “ประกาศกระทรวงศึ...
อ่านต่อ...
นิทานความสุข..ถ้าครูยังไม่มีความสุขจะถ่ายทอดความสุขให้เด็กได้อย่างไร ...
อ่านต่อ...
ห้องเรียน แห่งอนาคต ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสอน สิบกว่าปีท...
อ่านต่อ...
นวัตกรรมการศึกษา ต้องพัฒนาไม่สิ้นสุด ดร.วิริยะ ฤาชัพพาณิชย์ สัมภาษณ...
อ่านต่อ...

พูดคุยกับ อ.วิริยะ

บทความ

เด็ก Gifted ตอน 2(จบ)

เด็กวัยรุ่นชาวอเมริกันคนหนึ่ง ชื่อเทย์เลอร์ วิลสัน (Taylor Wilson)...
อ่านต่อ...

เด็ก Gifted ตอน 1

การส่งลูกหลานเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง นับว่าเป็นค่านิยมที่...
อ่านต่อ...

แนวคิดเรื่องกฎหมาย จากคนนอก

กฎหมายในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพ ของสังคมไทย
อ่านต่อ...

ปารีส.. มีดีอะไร

นานมาแล้วที่ผมไม่ได้ไปเที่ยวปารีส แต่ปารีสก็ยังอยู่ในความประทับใจ
อ่านต่อ...

ความรู้สึกจากผู้ฟัง

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

อาจารย์วิริยะ ช่วยเปิดคลังสมอง ให้เราคิดสร้างสรรคคิดนอกกรอบมากขึ้น
อ่านต่อ...

ความคิดเห็นของอาจารย์

เกิดมุมคิดอะไรหลายอย่างในเรื่องความเป็นคนที่สมบูรณ์ การประสบความ
อ่านต่อ...

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง

สนุกและได้ความรู้หลายอย่างจะได้ไม่กดดันลูก ตอนแรกอยากให้เด็กเรียนใน
อ่านต่อ...

ความคิดเห็นของนักเรียน

ขอบคุณที่ให้วิสัยทัศน์แก่พวกเรา อยากให้มีคนประเภทเดียวกับอาจารย์
อ่านต่อ...

VDO

อันดับโลกการศึกษาไทย

วิดีโอการศึกษาที่มีคนเข้าดูกว่า 2 แสนครั้ง
ชมวิดีโอ..

4 เก่งเอาตัวรอดได้แน่

เก่งอะไร เก่งอย่างไร ไม่ตกงาน
ชมวิดีโอ..

ผู้ปกครองยุคใหม่

พ่อแม่ต้องไม่คาดหวังให้ลูกสำเร็จอย่างที่ตนเคยเป็นหรือเคยเห็นในอดีต
ชมวิดีโอ..

เมื่อโรงเรียนไทย กลายเป็นโรงเรียนกวดวิชา!

 
ชมวิดีโอ..