www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ไม่ได้อยู่ที่ปทุมธานี ?

ร่วมส่งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ คำแนะนำของท่านของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

 

สวัสดีพี่ๆ และน้องๆ ทุกคนจ้า วันนี้ในกระแสการแอดมิชชั่นถลาถาดถมอยู่  ก็ยังไงเป็นกำลังใจแก่น้องๆ ทุกคนว่าสอบติดสมปรารถนา ไร้ซิ่วทุกประการเน้อ  เมื่อวานนี้พี่เผือกได้ไปค้นหรนังสือที่ระลึกงาน 75 ปี วไลยลองกรณ์มาอ่าน ในมหาวิทยาลัย พี่หยิบมาอ่านน่าสนใจมากที่จะตอบคำถามอย่างหนึ่งว่า “ทำไมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ไปอยู่ซะไกลถึงนวนคร ถ้าสมมุติว่าไม่ได้อยู่นวนครจะไปอยู่ตรงไหน” เพิ่งคำตอบมาแหละจ้าจากประวัติของมหาวิทยาลัย เดิมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมาตั้งแต่ ปี 2475 สมด็จพระราชปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ได้เประทานเนื้อที่สถาบันแห่งแรกที่ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันคือ ศูนย์กรุงเทพมหาคร ที่พี่เผือกเรียนอยู่)  เนื่องจากโรงเรียนฝึกหัดครูที่ถนนเพชรบุรีมีนักเรียนเข้ามาฝึกหัดครูมากขึ้นทุกปี จึงทำให้ต้องหาสถานที่ใหม่รองรับการขยาย เป็นวิทยาลัยฝึกหัดครู  เลยต้องหาที่รองรับขยายใหม่  วิยาครูเพชรบุรีวิทยาอลงกรร์ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลองกรณ์ ใมนพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

1.       เดิมทีโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของที่ทางด้านหลังวิทยาลัย ที่ต้องการขาย เมื่อทางวิทยาครูดูแปลงที่แล้วพบง่าน่าสนใจมากเพราะแนวเขตยาวตลอดด้านหลังเท่ากับเขตของวิทยาลัยครูเพชรบุรี เพียงแค่รื้อรั้วสักะสีออก ก็จะเป็นแปลงเดียวกันที่มีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ แต่ปรากฎว่าเจ้าของที่กลับขายคนอื่นก่อนวิทยาลัยครูไปก่อนแล้ว  ในราคาเพิ่มเท่าตัว ถ้าวิทยาลัยได้ที่ดินดังกล่าวก็จะกลายเป็นว่า เป็นวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางเมืองใหญ่าไม่แพ้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยาวขนานไปกับซอยเพชรบุรี 5 ตั้งแต่ถนนเพชรบุรีไปถึงทางรถไฟพญาไท ในปัจจุบัน  

2.       ต่อมาท่านปลัดกระทรวงได้พบที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณทหารฯ มอบให้กระทรวง อยุ่ทางลาดกระบังมีเนื้อที่ 1,000 ไร่ ในเวลานั้นมีโรงเรียนเทคนิคไปอยู่แล้ว (ปัจจุบันโรงเรียนเทคนิคคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) แต่ยังเหลือที่อีกมาก เสนอให้วิทยาครูเพชรบุรีฯ ไปแบ่งกันอยู่ร่วมกัน ในสมัยนั้นซอยอ่อนนุชไกลมากและเปลี่ยวสุดๆ และน่าท้อแท้มากกว่าน่าอยู่ ถนนก็ไม่มี มีแต่ป่ารกๆ สองข้างทาง  ถ้าวิทยาลัยครูเพชรบุรีฯ ได้ที่ตรงนี้คงจะเปิดข้างกับพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิบ่อยจนไม่ต้องเรียนกัน

 

 

3.       เมื่อไม่สนใจที่เจ้าคุณทหารแล้ว ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ช่วยค้นหาที่ดินขยายอีกที่ ได้พบว่าเป็นที่ดินของท่านเจ้าคุณบดินทร์เดชามอบให้กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 40 ไร่ อยู่ตอนกลางๆ ระหว่างถนนกับคลองแสนแสบ ท่านอธิบดีกรมการฝึกหัดครูบอกว่าเนื้อที่ดังกล่าวน้อยไป สำหรับวิทยาลัยซึ่งมีนักเรียนประจำ ท่านสั่งให้อาจารย์อวยพร เปล่งวานิชไปขอเพิ่มอีก 40 ไร่ กับคุณหญิงบุญเจือ บดินทร์เดชา แต่ไม่สำเร็จเพราะคุณหญืงแบ่งสันปันส่วนให้น้องๆ และหลานๆ ไปหมดแล้ว ถ้าได้ที่ของท่านเจ้าคุณบดินทรเดชาและขอเนื้อที่เพิ่มสำเร็จ แน่นอนว่า ไปอยู่ตรงใกล้ๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และไม่มีโรงเรียนบดินทรเดชา กลายเป็นโรงเรียนสาธิตบดินทร์เดชา แทน  และการเดินทางบนถนนรามคำแหงจอแจสูงและรถติดนาน อาจไม่เหมาะในการเดินทางเข้ามาวิทยาลัยครูได้ดีนัก

4.       อีกทีหนึ่งก็คือดอนเมืองซึ่งปัจจุบันตั้งเป็นอนุสรณ์สถานและและกองพัสดุกรมสามัญศึกษา ซึ่งเป็นเนื้อที่เป็นถนนตักแยกด้านละ 30 และ 40 ไร่ตามลำดับ การเชื่อมมหาลัยก๋ใช้สะพานลอมข้ามไปมา ปรากฎว่าที่ตรงนี้วิทยาครูร่วมกันปรึกษาแล้ว ไม่เอาดีกว่าเนื่องจากเสียงเครื่องบินสยามบินดอนเมืองรบกวน และไม่ชอบการแบ่งที่ดินครึ่งซึ่งไม่สะดวกการดูแล ถ้าปัจจุบันเป็นที่ตั้งวิทยาลัยครูเพชรก็จะดูแลลำบาก และพบอุบัติเหตุทางถนนพหลโยธินบ่อยครั้ง เนื่องจากการข้ามถนนของนักศึกษาไประหว่างสองแปลงนี้

5.       สุดท้าย ..... ลองเอยที่จังหวัดปทุมธานี ด้วยความเมตตาของท่านผู้ราชการจังหวัดปทุมธานี ท่านผู้ว่าท่านนี้นับว่ามีพระคุณมากต่อชาวเพชรบุรีฯ เพราะท่านได้ช่วยหาที่อยุ่ที่เรียนบริเวณกว้างขวาง เป็นหลักแหล่งให้แก่วิทยาครูเพชรบุรีฯ  สมควรที่จะกล่าวขานชื่อท่านไว้ที่นี้คือ “คุณประสิทธิ์ อุไรรัตน์” (ปัจจุบันท่านเกษียณแล้ว) ที่ตรงนี้ติดถนนพหลโยธิน อยุ่ กม.48 มีเนื้อที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา อยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง ใกล้ประตูน้ำพระอนิทร์ จังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบัน

 

 

    แม้ว่าวิทยาลัยครูเพชรบุรีฯ กลายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วมาตั้งแต่ปี 2547 ไม่ว่าที่ตั้งสถาบันอยู่ที่ไหนก็ตาม ทั้ง เพชรบุรีซอย 5 ลาดกระบัง รามคำแหง 39 หรือ ดอนเมือง  ความเป็นเพชรเม็ดงามเจียระไนก็ยังฉายแสงแก่ประเทศชาติ สร้างคนสร้างวิทยาทานแห่งความรู้ให้เจริญต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เราพร้อมยินดีผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพทุกประการ  

 

บรรณานุกรม  “เพชรบุรี...แห่งความหลัง” , อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช จากหนังสือ 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

   
แนะนำมาโดย puarcsweet (ณัฐธีร์ เรขะพรประสิทธิ์) บทความทั้งหมดของคุณ puarcsweet
วันที่ 04/04/2550 เวลา 20:15:23
เข้าชมบทความแนะนำนี้แล้ว 376 ครั้ง ได้รับการโหวต 10 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7