ระบบ mytcas คืออะไร? สำคัญยังไง?

ระบบ mytcas หรือระบบลงทะเบียนในระบบกลางที่ทาง ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นมาเพื่อเหมือนเป็นเว็บกลางในกลางรวบรวมข้อมูลทุกสิ่งอย่างของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ผลการเรียน รวมถึงข้อมูลสำคัญๆต่างๆ รวมถึงการดึงข้อมูลมาจากทาง สพฐ หรือ สทศ มาเชื่อมไว้กับระบบ ทำให้ทุกง่ายและสะดวกขึ้นในการจัดการ การสมัครในระบบ TCAS ถือว่าเป็นการพัฒนาทางด้านสารสนเทศที่ดีตามยุคสมัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ที่ช่วยย่อยเอกสารต่างๆมากมายมาเป็นไฟล์ที่สามารถดูและส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

mytcas

เป็นอีกสิ่งสำคัญในระบบ TCAS ก็คือการลงทะเบียนในระบบ TCAS ซึ่งน้อง ๆ หลายคนก็ยังมีความงง สงสัย เกี่ยวกับความสำคัญของระบบ mytcas มีอยู่หลายส่วน ว่าความสำคัญจะมีอะไรบ้าง พี่แฮนด์ก็เลยจะมารวบรวม ไล่เช็กลิสต์ เพื่อเคลียร์ให้ทุกคำถาม ในโพสต์นี้โพสต์เดียวไปเลยนะครับ
.
1.ใครต้องลงทะเบียน?
ทุกคน ที่ต้องการสมัครคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ต้องลงทะเบียนทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะกำลังศึกษาอยู่ หรือเป็นเด็กซิ่ว จบจากไหนมาก็ตาม ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียน แล้วต้องการสมัครมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS ยังไงก็ต้องลงทะเบียนครับ

โดยในปีนี้ ทปอ. จะเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 พ.ย. 65 ลงได้เรื่อยๆ แต่ !! อย่าเพลินปล่อยไหลจนลืมลงนะค้าบบ ดูกำหนดการความสำคัญที่เราเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนให้ดี ไล่ไปอ่านตั้งแต่ข้อ 2 ได้เลยครับ
.
2.ทำไมต้องลงทะเบียน?
หลักๆเลยนอกจากเป็นการรวบรวมข้อมูลสำคัญๆของน้องๆเพื่อความสะดวกในการสมัคร อีกอย่างก็เพราะระบบ TCAS มีการบริหารจัดการสิทธิ์ที่เรียกว่า เคลียริ่งเฮ้าส์ ให้ 1คนมี 1สิทธิ์ มีการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ เพราะฉะนั้นถึงแม้น้องๆจะไปสมัครคัดเลือกโดยตรงกับมหาวิทยาลัยยังไงก็ตาม สุดท้ายถ้ามหาวิทยาลัยนั้นเข้าร่วม TCAS น้องๆ ต้องเข้ามาจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS อยู่ดีครับ

และในการสมัคร TCAS รอบต่าง ๆ เช่น รอบ1/2/4 ที่ถึงแม้ไม่ได้สมัครกับทาง ทปอ. โดยตรง น้อง ๆ ก็ต้องลงทะเบียนก่อนการปิดรับสมัครในแต่ละรอบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ไปสมัครได้มาดึงข้อมูลของน้อง ๆ จากระบบ Mytcas ได้นะครับ
.
3.เสียเงินลงทะเบียนมั้ย?
การลงทะเบียน mytcas ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรครับ
.
4.ระบบ mytcas ใช้ทำอะไร ? สำคัญยังไง ?
ที่นี้พอเราลงไปแล้ว ไอ้เจ้าระบบนี่ มันจะใช้ทำอะไรบ้าง พี่แฮนด์จะไล่ให้เป็นข้อๆกันครับ

4.1 รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ
ให้ทาง ทปอ. หรือมหาวิทยาลัยที่เราสมัครคัดเลือกสามารถมาดึงข้อมูล มาดูข้อมูลต่างๆของเราที่ใช้เป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นเกีดเฉลี่ยน เกรดตามกลุ่มสาระ คะแนนสอบ ผลสอบต่างๆ ที่เราเคยได้สอบไว้

4.2 ใช้ในการสมัครคัดเลือก
ในการสมัคร #TCASรอบ3 หรือ Admission จะต่างจากการสมัครคัดเลือกในรอบอื่นๆนะครับ เพราะในรอบอื่นไม่ว่าจะเป็นรอบ 1/2/4 น้องๆจะสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่น้องๆต้องการจะคัดเลือก แต่ในรอบที่3 น้องๆต้องมาสมัครคัดเลือก จัดอันดับ ชำระเงิน ในระบบ Mytcas

4.3. ใช้ในการสมัครสอบวิชาต่าง ๆ
ในการสมัครสอบข้อสอบกลางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น TGAT/TPAT และ A-Level น้อง ๆ ก็ต้องเข้ามาสมัครสอบผ่านทางระบบ Mytcas รวมถึงการเลือกสนามสอบ การดูคะแนนสอบทั้งหมดด้วยนะครับ โดย TGAT/TPAT และ A-Level จะเปิดรับสมัครวันที่ 1-10 พ.ย.65

แต่บอกเผื่อน้อง ๆ ที่สมัคร TPAT1 กสพท ที่ถึงแม้น้อง ๆ ไม่ต้องมาสมัครในระบบ Mytcas เพราะไปสมัครในระบบของ กสพท แต่ก็ต้องมาลงทะเบียนอยู่ดีนะค้าบ เพราะต้องสมัคร A-Level รวมถึงใช้ในสมัครคัดเลือกรวมถึงการบริหารการจัดการสิทธิ์

4.4 ใช้ในการบริหารจัดการสิทธิ์
ในระบบ mytcas นอกจากน้องๆจะใช้เช็กผลการประกาศการคัดเลือกแล้ว สิ่งสำคัญหลังการประดาศผลก็คือ การบริหารจัดการสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะยืนยันสิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ในสาขาที่น้องๆผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ และถ้าน้องๆได้ทำการยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แล้วมีความต้องการที่จะ move on ขอไปสมัครในรอบถัดไป ก็ต้องเข้ามาทำการสละสิทธิ์ในระบบ mytcas นะครับ

*ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ประกอบด้วย
• การยืนยันสิทธิ์= ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา
• การไม่ใช้สิทธิ์= ผู้สมัครไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก
• การสละสิทธิ์= ผู้สมัครยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
• การตรวจสอบการใช้สิทธิ์= สถาบันฯ ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน
•ผู้สมัครสัญชาติไทยเข้าเรียนทุกหลักสูตร ต้องบริหารจัดการสิทธิ์
•ผู้สมัครต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรไทย ต้องบริหารจัดการสิทธิ์
•ผู้สมัครต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติไม่ต้องบริหารจัดการสิทธิ์ระบบ
.
5.วิธีการลงทะเบียน
👉 เข้าเว็บไซต์ student.mytcas.com เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
สำหรับผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบครั้งแรก ให้เลือกเมนูลงทะเบียน แล้วทำตามขั้นตอน
👉 กรอกข้อมูลอีเมลหรือเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการลงทะเบียนพร้อมรหัสผ่านให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้นเลือกปุ่ม เข้าสู่ระบบ
.
นี่ก็คือภาพรวมและความสำคัญของระบบ mytcas นะครับ จะเห็นได้ว่าถ้าน้องๆต้องการคัดเลือกในระบบ TCAS ยังไงก็ไม่สามารถหลักเลี่ยงการลงทะเบียนได้นะครับ สำหรับน้องๆ #dek66 ปีนี้ ก็ตั้งปฎิทินแจ้งเตือนไว้ได้เลยว่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.