7 สิ่งสำคัญที่ #dek65 ต้องรู้และต้องทำความเข้าใจก่อนการสมัคร #TCASรอบที่3

7 สิ่งสำคัญที่ #dek65 ต้องรู้และต้องทำความเข้าใจก่อนการสมัคร #TCASรอบที่3 โดย P’Hand Eduzones

1.ย้ำอีกรอบ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำ !
การสมัครใน TCAsรอบที่ 3 Admission เกณฑ์ตัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัย เช็กให้ดีเรามีคะแนนมั้ย ถ้ามีเช็กต่อ คณะ/สาขา ที่เราจะสมัครมีกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำมั้ย ถ้ามีเช็กว่าเรามีคะแนนถึงเกณฑ์มั้ย
แต่ปีนี้ดีหน่อย ทปอ.ทำระบบ หากไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำก็จะมีการแจ้งเตือน และจะไม่สามารถกดสมัครในคณะที่ไม่ผ่านขั้นต่ำได้
.
2.เลือกได้10อันดับแบบมีลำดับ!
สามารถเลือกสมัครได้ตั้งแต่1 อันดับ จนถึง 10 อันดับ ขึ้นกับความต้องการของน้องๆเลย ค่าสมัครเริ่มที่150บาท(อันดับที่1) อันดับที่2-4 เพิ่มอันดับละ 50บาท อันดับที่5-10 เพิ่มอันดับละ100 เลือกสูงสุด10อันดับคือ 900 บาท
แต่ปีนี้ ทปอ. ลดค่าสมัครให้ 15% ทุกอันดับ
.
3.เลือกที่รัก คัดที่ชอบ!
การเลือกคณะ เป็นแบบมีลำดับ เลือกอะไรก่อน ถ้าคะแนนถึงติดก่อน อันดับที่เหลือตัดทิ้ง
เพราะฉะนั้นการเรียงลำดับสาขาวิชา น้องๆก็ควรคำนึงถึงตามความสนใจ ความอยากที่จะเรียนในคณะนั้นๆ เป็นอันดับแรก ไล่ระดับความสนใจลงไปเรื่อย ๆ 2-3-4-5 ถึง 10
แม้คณะที่เราจะเลือกอาจดูมีโอกาสน้อย แต่เราก็ยังสามารถเลือกไว้อันดับต้นๆได้ ถ้าเรารัก เราชอบจริง การเสี่ยงเราไม่ได้เสี่ยงทุกอันดับ อันดับท้ายๆก็สามารถดูตามโอกาสคะแนนในมือได้
**โอกาสมาจากการเลือก ไม่เลือกคือไม่มีโอกาส**
.
4.OTP สำคัญ!
เมื่อเลือกและจัดลำดับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องยืนยันการเลือกสาขา โดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ก่อนจึงจะชำระเงินค่าสมัครได้
.
5. เปลี่ยนใจได้แต่อย่าเยอะ!
ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันปิดรับสมัคร(วันที่ 12 พ.ค.)
รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่เลือกสมัครด้วยจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP) ต่อการชำระเงินค่าสมัคร 1ครั้ง (คือจ่ายเงินครั้งนึง เปลี่ยนใจ จะเปลี่ยนสาขา จะเปลี่ยนอันดับได้ 3 ครั้ง นับจากการยืนยันผ่าน OTP)
.
6.ใจเย็นๆก่อนกดยืนยัน!
หากผู้สมัครยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครครบแล้ว 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP) และต้องการเปลี่ยนแปลงอีก ผู้สมัครต้องยกเลิกการสมัครเดิมก่อน แล้วดำเนินการสมัครใหม่ (set zero) พร้อมชำระเงินค่าสมัครใหม่ (ไม่มีการคินเงินนะคับ เพราะฉะนั้นคิดๆดีก่อนการกดยืนยัน อย่าหลายใจ อย่าโลเล)
.
7.เรื่องเงินเรื่องสำคัญ!
ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม่ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่เกิดอยากจะเพิ่มจำนวนอันดับในการสมัคร ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเพิ่มให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดของวันปิดรับสมัคร (เพิ่มอันดับไหน กี่อันดับ ก็จ่ายเงินตามนั้น)
ระบบจะพิจารณาจำนวนอันดับที่สมัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น! โดยเรียงจากอันดับจากลำดับที่1 ไปตามจำนวนอันดับที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว อันดับไหนไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเกินวันที่กำหนด จะไม่ถูกพิจารณานะครับ โดยจะยึดข้อมูลบนใบสมัครเป็นสำคัญ
.
น้องๆ ดู live สาธิตขั้นตอนการสมัครคัดเลือก รอบ 3 (Admission) ได้ที่ > https://www.facebook.com/CUPTmytcas/videos/5184764908306249

Leave a Reply

Your email address will not be published.