สรุปสิ่งต้องรู้&การเปลี่ยนแปลงใน TCAS66

ในที่สุดน้อง ๆ dek66 ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับ หลังจากที่รอคอยข้อสรุปมาพักใหญ่ ๆ ว่าเส้นทางการคัดเลือกของน้อง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องเตรียมตัวอะไร และต้องรับลงมือทำอะไร พี่แฮนด์ขอสรุปมาให้จากการแถลงจากทาง ทปอ. ตามนี้นะค้าบ
.
1.ข้อสอบเปลี่ยน
ด้วยความซ้ำซ้อนของวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกจากปีที่ผ่าน ๆ มาทำให้ปีนี้ ทปอ. มีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่1 กลุ่มวิชาที่ใช้วัดความถนัด จากเดิม GAT / PAT เปลี่ยนเป็น TGAT มี 3 ส่วน ได้แก่ การสื่อภาษาอังกฤษ,การคิดอย่างมีเหตุผลและสมรรถนะในการทำงาน 4 ส่วน TPAT จำนวน 5 วิชา ได้แก่ กสพท,ศิลปกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์ฯ,สถาปัตยกรรมศาสตร์และครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งทั้ง 6 วิชานี้ จะจัดสอบไม่พร้อมกัน ทำให้น้อง ๆ สามารถสมัครสอบได้สูงสุดทั้งหมด 6 วิชา (TGATและTPAT) จะจัดสอบในชวงเดือนธันวาคม 2565
วิชาที่มีการแยกส่วนจะมีการประกาศคะแนนแยกส่วน สามารถแยกคะแนนแต่ละส่วนไปยื่นได้(ขึ้นอยู่กับเกณฑ์คัดเลือกมหาวิทยาลัย)
กลุ่มที่2 คือ กลุ่มวิชาที่ใช้วัดความรู้เชิงวิชาการ จากเดิมคือวิชาสามัญเปลี่ยนเป็น A-Level จำนวน 15 วิชา ได้แก่ 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์1 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์2 3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4. ฟิสิกส์ 5. เคมี 6. ชีววิทยา
7. ภาษาไทย 8. สังคม 9. ภาษาอังกฤษ 10. ภาษาต่างประเทศ
จะจัดสอบในชวงเดือนมีนาคม 2566 วิชาคณิต1 และคณิต2 สอบคนละเวลา สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา
.
2.เลือกรูปแบบการสอบได้
จากเดิมที่มีข่าวว่าในปี 66 การสอบทั้งหมดจะจัดสอบบนคอมพิวเตอร์ แต่หลังจากมีกระแสทักท้วงออกมาพอสมควรทำให้ทาง ทปอ. เลือกที่จะให้มีการเลือกรูปแบบการสอบได้ ในเฉพาะส่วนของวิชา TGATและTPAT ยกเว้น TPAT1 กสพท จะสอบแบบเดิมคือบนกระดาษ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะมีค่าสมัครเท่ากันนะครับ คือวิชาละ 140 บาท ทั้ง 2 รูปแบบ สอบเวลาเดียวกันนะค้าบ
ความแตกต่างระหว่างการสอบบนคอมพิวเตอร์กับการสอบบนกระดาษคือการสอบบนคอมพิวเตอร์จะทราบผลสอบเร็วกว่าบนกระดาษ เพียงแค่ 3 วันหลังจากสอบก็ทราบผลแล้ว ถ้าสอบบนกระดาษต้องรอประมาณ 1เดือน หลังจากสอบ อีกทั้งระบบการสอบบนคอมพิวเตอร์เป็นระบบเดียวกับการจัด PISA ก็นับได้ว่าเป็นระบบที่มีเสถียรและมีประสิทธิภาพอยู่ครับ รวมถึงยังมีระบบการแจ้งเตือนต่างๆ เช่นในกรณีที่ผู้ทำข้อสอบทำข้อสอบไม่ครบ เป็นต้น ไม่มีอินเตอร์เน็ตก็สอบได้ เพราะข้อสอบจะถูกดาวน์โหลดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนการสอบ A-Level จะจัดสอบบนกระดาษเท่านั้น ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาทครับ
.
3. รอบพอร์ตโฟลิโอ(อาจมี)ใช้คะแนน
จากปีที่ผ่าน ๆ มา รอบที่1 การรับแบบพอร์ตโฟลิโอ จะเป็นรอบที่ไม่ใช้คะแนนทางวิชาการมาพิจารณา แต่ปีนี้จากการแถลงข่าวอาจมีการใช้คะแนน TGAT/TPAT ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัด เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นว่ามีความถนัดในวิชาชีพนั้น ๆ จริงหรือไม่ มาร่วมในการพิจารณาได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ว่าจะเลือกใช้หรือไม่
.
4.ความแตกต่างของวิชาภาษาอังกฤษ (TGATและA-Level)
ปีนี้จะเห็นได้ว่ามีวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน 2วิชาด้วยกัน แค่ในตัวเนื้อหาแตกต่างกัน ไม่ซ้ำกัน ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ TGAT จะเน้นในส่วนของการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ส่วนของทาง A-Level จะเน้นในส่วนของวิชาการ แกรมม่า
.
5.ผู้ออกข้อสอบ
จากปี 65 ที่มีการเปลี่ยนผู้ออกข้อสอบจากทาง สทศ. มาเป็น ทปอ. เป็นผู้ออกข้อสอบเอง โดยจะมีทีมจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมออกข้อสอบ ซึ่งปีนี้จะมีผู้ร่วมออกข้อสอบเพิ่มขึ้นมาจากปี65 ได้แก่ กสพท,มศว,มธ,จุฬา,สจลและสสวท
.
6.Exam Blueprint
โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ. EXAM BLUEPRINT SAMPLE QUESTIONS. ทาง ทปอ. แจ้งว่าตัวออฟฟิศเชียลจะทยอยออกหลังจากวันที่ 22 เมษายนนี้ รอติดตามกันได้เลยนะครับทางเว็บ myTCAS
.
7. การเริ่มวางแผน
ที่จริงน้อง ๆ สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ เริ่มจากถามตัวเองก่อนจะมุ่งไปทางไหนดี เพื่อการเตรียมตัวที่มีเวลามากขึ้น ส่วนการวางแผนสมัครน้อง ๆ สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ทางมหาลัย จะเริ่มแจ้งระเบียบการเกณฑ์คัดเลือกที่ใช้ในรอบที่1 รอบพอร์ต
โดย ทปอ. จะขอความร่วมมือไปยังทุกมหาวิทยาลัย ให้ออกระเบียบการในการรับสมัครเร็วขึ้น เพื่อจะได้มีเวลาให้น้อง ๆ ได้ศึกษาวางแผนในการสมัครสอบ เพราะการสมัครจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
.
8.ข้อสอบมีแค่แบบภาษาไทย
จากก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า ทาง ทปอ. จะออกข้อสอบออกมา 2 ภาษา ให้น้อง ๆ ได้เลือกสอบ แต่จากการแถลงข่าว คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า ในปีนี้จะมีข้อสอบให้เลือกทำแค่ชุดภาษาไทยอย่างเดียวก่อน ยังไม่มีภาษาอังกฤษนะครับ
.
9.สิ่งที่ไม่เปลี่ยน
คือรูปแบบการคัดเลือกต่าง ๆ ยังมี 4 รอบให้น้อง ๆ เลือกสมัครตามความถนัดของตนเอง รวมถึงการรูปแบบการเลือกสนามสอบและค่าสมัคร TCASรอบ3 การประมวลผลรอบ3 ก็ยังมี 2 รอบเหมือนเดิมนะครับ
.
10.สิ่งที่ต้องอ่าน ต้องดู
น้อง ๆ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ Live แจ้งปฏิทินการสอบ และการคัดเลือก TCAS66 ย้อนหลังได้ที่ >> https://tinyurl.com/2bdmwpt9
ดูคลิปแถลงข่าวย้อนหลังได้ที่ >> https://www.facebook.com/CUPTmytcas/videos/512571380309838
.
ยังมีประเด็นที่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่แอบหวังให้เป็นไปได้คือการการที่เกณฑ์คัดเลือกของแต่คณะในรอบ3 จะเป็นเกณฑ์คัดเลือกเดียวกัน เหมือนแอดมิชชันเดิม เพื่อที่จะป้องกันการสับสนจากความแตกต่างของเกณฑ์คัดเลือกของแต่ละมหาลัยที่ไม่เหมือนกันให้กับน้อง ๆ ซึ่งตอนนี้ อ.ก๊อง กำลังทำเรื่องขอความร่วมมือไปที่สภาคณบดีของแต่ละมหาลัยอยู่
นี่ก็เป็นภาพรวมสิ่งที่ต้องรู้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่น้อง ๆ dek66 ต้องเจอและควรศึกษาไว้ก่อนนะครับ เพื่อการวางแผนอนาคตในการเข้าสู้มห่วิทยาลัยในฝันของน้อง ๆ เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.