โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ ฟรีที่!! www.eduzones.com

โทร : 091-7393740 หรือ 02-9371118-9 ต่อ 15

E-mail : info@eduzones.com

Instagram : TARONoFat

Facebook : TARONoFat และ TAROToschoolClub


ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

Fax : 02-5615455-7 ต่อ 14

E-mail : event@eduzones.com

Facebook : www.facrbook.com/TAROToschoolClub