ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพและตลาดแรงงาน มีการวิเคราะห์อาชีพในอนาคต จึงมีผลในการเลือกศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและสาขาที่ตรงกับตลาดแรงงานในอนาคต
         โครงการสัมมนาและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์ มีหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ เพื่อให้ข้อมูลและรับคำปรึกษาโดยตรงจากวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ โดยสถาบัน MDIS สถบันการศึกษาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อการศึกษา ไม่ไกลจากประเทศไทย กับเมืองที่ทันสมัย น่าอยู่ และปลอดภัย พร้อมแล้วที่จะเปิดรับทุกคน

สมัครเข้าร่วมงาน...ฟรี พร้อมรับเงื่อนไขพิเศษอีกมากมายกำหนดการสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557

เวลา กิจกรรม
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 น. สัมมนาและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ จาก Jessie Tan และ Ocean Ngo วิทยากรจากสถาบัน MDIS สิงคโปร์
15.00 – 15.15 น. ผู้ร่วมสัมมนา ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์
15.15 – 15.30 น. ผู้ร่วมสัมมนา วิทยากร เจ้าหน้าที่ ถ่ายภาพร่วมกันหลังจบกิจกรรมสัมมนา


สัมมนา จ.พิษณุโลก สัมมนา จ.ขอนแก่น สัมมนา จ.ชลบุรี สัมมนา จ.ภูเก็ต
วิทยากร
Jessie Tan
Director (International Business)
Ocean Ngo
Country Manager
ที่อยู่ของสถานบัน
MDIS Thailand Representarive office
128/61 Phayathai Plaza Building, 61 th Floor
Room H, Phayathai Road, Rajathevi
Bangkok 10400, Thailand
Tel: (66)22142018
Fax: (66)22192265
Email: Thailand@mdis.edu.sg
http://www.facebook.com/mdisthailand
http://www.mdis.edu.sg
สถานที่จัดงานPathumwan Princess Hotel Bangkok
444 MBK Center, Phayathai Road,
Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand (ดูแผนที่)
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี!!!
ติดต่อ คุณภาณุฤทัย เจียมพิศุทธิ์
02-5615455, 086-3671090
seminar@eduzones.com