ขอเชิญร่วมเป็นพันธมิตรกับ
www.eduzones.com

<<< กลับหน้าเว็บไซต์แนะนำ

       ขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่าน ที่สนใจแลก Link หรือ Banner กับเว็บไซต์การศึกษา Eduzones.com
มีส่วนไหนที่ต้องการให้เราช่วยเหลือ Eduzones.com ยินดีอย่างยิ่งนะครับ

ขั้นตอนการ แลก Link

1. นำรูปแบบ Link รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 4 รูปแบบนี้ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของท่าน

รูปแบบที่ 1

- แบบข้อความ : การศึกษา
- นำ Code นี้ ไปแทรกในเว็บของท่าน

<a href="http://www.eduzones.com/" target="_blank">การศึกษา</a>

Textlink คำอื่นๆ ดูได้เพิ่มเติมที่นี่

รูปแบบที่ 2

การศึกษา
แบบข้อความ :Banner ขนาด 88 x 31 pixels
นำ Code นี้ ไปแทรกในหน้าแรกเว็บของท่าน

<a href="http://www.eduzones.com/" target="_blank"><img src="http://www.eduzones.com/link/ez_banner001.gif" alt="การศึกษา" width="88" height="31" border="0"></a>
รูปแบบที่ 3

การศึกษา
แบบข้อความ :Banner ขนาด 120 x 60 pixels
นำ Code นี้ ไปแทรกในหน้าแรกเว็บของท่าน

<a href="http://www.eduzones.com/" target="_blank"><img src="http://www.eduzones.com/link/ez_banner002.gif" alt="การศึกษา" width="120" height="60" border="0">
รูปแบบที่ 4

แบบข้อความ :Banner ขนาด 120 x 120 pixels
นำ Code นี้ ไปแทรกในหน้าแรกเว็บของท่าน

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.
macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="120" height
="120"><param name="movie" value="http://www.eduzones.com/link/ez_banner003.gif">
<param name=quality value=high><embed src="http://www.eduzones.com/link/ez_banner003.gif" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version= ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="150" height="150"></embed>
</object>

2. ส่งอีเมล์ banner ของท่านมาที่ webmaster@eduzones.com

โดยรูปแบบ เป็นไฟล์ .gif .swf ,ขนาดไม่เกิน 120x120 pixel,ไฟล์ไม่เกิน 15 kb พร้อมข้อความไม่เกิน 60 ตัวอักษร
หรือ Code banner ของท่าง ดูตัวอย่าง

พร้อมส่ง URL หน้าเว็บของท่านที่นำ banner หรือ Text Link ของ www.eduzones.com ไปติดตั้ง

3. หลังจากทีมงาน Eduzones.com ตรวจสอบและติดตั้ง banner ของท่านเรียบร้อยจะอีเมล์แจ้งท่านกลับไป
4. กรณีพิเศษอื่นๆ
กรณีพิเศษที่ 1
นำบทความ ข่าวการศึกษา ความรู้ อัพเดตเนื้อหาอัตโนมัติทุกวัน
ไปใส่ในหน้าเว็บของท่านด้วยวิธีการง่ายๆ คลิกดูที่นี่


กรณีพิเศษที่ 2
สำหรับท่านที่สนใจ Backlink
ติดต่อได้ที่ webmaster@eduzones.com หรือโทร 02-5615455-7


  หน้าแรก | ข่าว | เส้นทาง  | ความรู้  | ชุมชน  | ทุนการศึกษา  | นานาชาติ  | โครงการ

Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005