Popup
691 . Dent Chula Open House: Final Call 2...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Dent Chula Open House: Final Call 2018
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มกราคม 61 - 21 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
692 . โครงการค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Ch...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : โครงการค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E. Camp #12
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 24 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
693 . ค่าย ARTS CAMP 08...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย ARTS CAMP 08
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 ธันวาคม 60 - 29 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
694 . ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่13 (Heal...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่13 (Health Camp 13)
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 02 มกราคม 61 - 29 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
695 . ค่ายคนทำขาครั้งที่ 9 Born To Be PO ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายคนทำขาครั้งที่ 9 Born To Be PO Camp #9 "ก้าวหนึ่งก้าวของคนไข้ คือก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา"
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 ธันวาคม 60 - 31 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
696 . โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ธันวาคม 60 - 31 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
697 . HCU OPEN HOUSE : เปิดบ้าน 4 คณะวิชา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : HCU OPEN HOUSE : เปิดบ้าน 4 คณะวิชา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 17 มกราคม 61 - 06 กุมภาพันธ์ 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
698 . 3rd Med PNU Open House 2018...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : 3rd Med PNU Open House 2018
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 กุมภาพันธ์ 61 - 09 กุมภาพันธ์ 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
699 . ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 14 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 14
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 มกราคม 61 - 19 กุมภาพันธ์ 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
700 . ค่ายอาสาพัฒนาชนบท กบด.อาสา 3...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายอาสาพัฒนาชนบท กบด.อาสา 3
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 23 กุมภาพันธ์ 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MUIE YOUTH CAMP ครั้งที่ 4
(วันนี้วันสุดท้าย)
- BIOengineering camp 9# รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เรียนรู้วิศวกรรมชีวภาพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- NMU Openhouse : Find your own way 2018
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- ค่าย Meddream ฝันเป็นหมอขอได้ไหม ครั้งที่ 17
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(เหลือเวลาอีก 13 วัน)
- ค่าย Pre BME ครั้งที่ 8
(เหลือเวลาอีก 142 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E.Camp ครั้งที่ 8
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่าย SPIE Workshop 2014 Nanotechnology จุฬาฯ
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement