Popup
61 . Open Nontri Camp 14 ค่ายเปิดรั้วนนท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Open Nontri Camp 14 ค่ายเปิดรั้วนนทรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 ตุลาคม 60 - 15 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
62 . MUICT OPEN HOUSE 2017 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : MUICT OPEN HOUSE 2017
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 60 - 04 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
63 . Hajimemashite Japanese Camp ครั้งที...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Hajimemashite Japanese Camp ครั้งที่ 3 (เชียงใหม่)
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 31 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
64 . PIM YCP ครั้งที่ 140 ตอน Start Up ไ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : PIM YCP ครั้งที่ 140 ตอน Start Up ไอเดีย…เงินล้าน สร้างฝันธุรกิจ 4.0
 • มหาวิทยาลัย :
  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 17 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
65 . ค่ายอาสาพัฒนาชนบท กบด.อาสา 3...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายอาสาพัฒนาชนบท กบด.อาสา 3
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 23 กุมภาพันธ์ 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
66 . โครงการค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : โครงการค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต ปีที่10
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 ตุลาคม 60 - 10 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
67 . Open House @ DPU 2017...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Open House @ DPU 2017
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤศจิกายน 60 - 24 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
68 . ค่ายรังนก ครั้งที่ 11 (JC happinest...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายรังนก ครั้งที่ 11 (JC happinest camp)
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 60 - 30 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
69 . ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 1...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 14
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 60 - 31 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
70 . ค่ายเม็ดทราย (MED-Sci Camp) 60 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายเม็ดทราย (MED-Sci Camp) 60
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 60 - 27 ตุลาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MUIE YOUTH CAMP ครั้งที่ 4
(วันนี้วันสุดท้าย)
- BIOengineering camp 9# รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เรียนรู้วิศวกรรมชีวภาพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- Breaking Your Wall & Connecting the World ติวเข้มเรื่องภาษากับการโรงแรม
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- French Gastronomy Workshop
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- ค่ายวิชาการโบราณคดี ครั้งที่ 5 ตอน เที่ยววัดลัดทุ่ง บุกกรุงสุโขทัย
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- ค่าย Young Blood ครั้งที่ 8
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- ค่ายติวสถาปัตย์จุฬาฯ ‘61 ARC84 ครั้งที่ 2
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ครั้งที่ 21
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- ค่าย KhanKnot ครั้งที่ 19
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- To Be Dent Camp ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 19
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement