Popup
161 . ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 สิงหาคม 60 - 31 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
162 . ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 60 - 23 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
163 . ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 18...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 18
 • มหาวิทยาลัย :
  • นวมินทราธิราช
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 60 - 31 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
164 . AU The BENS 2017...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : AU The BENS 2017
 • มหาวิทยาลัย :
  • อัสสัมชัญ
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 กรกฎาคม 60 - 11 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
165 . WeLingo Chinese One Day Camp @ Scie...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : WeLingo Chinese One Day Camp @ Science Museum ค่ายภาษาจีน ตอน “เปิดโลก”
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 กรกฎาคม 60 - 02 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
166 . ค่ายเยาวชนคนดี ต้นเเบบชุมชน 2560...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายเยาวชนคนดี ต้นเเบบชุมชน 2560
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 60 - 30 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
167