Popup
131 . ให้ทุนไปเรียนปริญญาตรีในสถาบันอุดมศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ให้ทุนไปเรียนปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศบราซิล
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 31 สิงหาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
132 . เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯเปิดให้ทุนห...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯเปิดให้ทุนหนุนโครงการขนาดเล็ก
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 61 - 30 มกราคม 62
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
133 . เปิดให้ทุนวิจัยภาษา-การศึกษา-วรรณคด...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดให้ทุนวิจัยภาษา-การศึกษา-วรรณคดีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 31 ตุลาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
134 . รัฐบาลคูเวตให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รัฐบาลคูเวตให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 10 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
135 . เปิดให้ทุนเรียนต่อป.ตรี 3 มหาวิทยาล...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดให้ทุนเรียนต่อป.ตรี 3 มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 13 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
136 . ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนเรียนปริญญ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรีในประเทศ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
137 . เปิดให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 14 มิถุนายน 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
138 . พานาโซนิค ชวนสร้างสรรค์คลิปชิงทุนกว...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : พานาโซนิค ชวนสร้างสรรค์คลิปชิงทุนกว่า200,000บาท
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 31 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
139 . เปิดให้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยา...
วันนี้วันสุดท้าย
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดให้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
140 . ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่ประเทศนิวซี...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 15 มิถุนายน 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ทุน รับตรงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 58
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบ87ทุนเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowships เรียนป.โท-เอกที่ AIT
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.พายัพมอบทุน11ประเภทพร้อมรับนักศึกษาใหม่
(วันนี้วันสุดท้าย)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold
(วันนี้วันสุดท้าย)
- บริติช เคานซิล เปิดมอบทุน IELTS ปี 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรก