Popup
111 . ​สพฐ.เปิดคัดนักเรียนรับทุนแลกเปลี่ย...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ​สพฐ.เปิดคัดนักเรียนรับทุนแลกเปลี่ยนYFU
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 24 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
112 . เปิดให้83ทุนระดับมัธยมทั่วประเทศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดให้83ทุนระดับมัธยมทั่วประเทศ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 30 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
113 . 90ทุนเรียนฟรีมีงานทำระดับป.โทโครงกา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : 90ทุนเรียนฟรีมีงานทำระดับป.โทโครงการTAIST-Tokyo Techรอบ3
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 02 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
114 . นิด้าเปิดให้ทุนเรียนฟรีมีเงินเดือนร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : นิด้าเปิดให้ทุนเรียนฟรีมีเงินเดือนระดับปริญญาโทครั้งที่3/2560
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 11 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
115 . เปิดให้20ทุนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รั...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดให้20ทุนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐไปเรียนภาษาจีน
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 30 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
116 . ม.ปลายได้ทุนเพียบ!ให้คนเรียนดีคิดสร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ม.ปลายได้ทุนเพียบ!ให้คนเรียนดีคิดสร้างสรรค์มีความสามารถ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 24 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
117 . มีทุนมาให้!บัณฑิตศึกษาไปแลกเปลี่ยน-...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : มีทุนมาให้!บัณฑิตศึกษาไปแลกเปลี่ยน-เรียนต่อ-ขอทำวิจัย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 11 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
118 . สิงห์ปาร์คเชียงรายให้ทุนม.6เรียนดีต...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : สิงห์ปาร์คเชียงรายให้ทุนม.6เรียนดีต่อปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัย :
  • แม่ฟ้าหลวง
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 มิถุนายน 60 - 31 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
119 . ให้ทุนเรียนปริญญาโทสถาบันสันติศึกษา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ให้ทุนเรียนปริญญาโทสถาบันสันติศึกษาม.อ.
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 30 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
120 . มูลนิธิตั้งเซ็กกิมเปิดให้ 20 ทุนนัก...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 20  คน
 • โครงการ : มูลนิธิตั้งเซ็กกิมเปิดให้ 20 ทุนนักศึกษาขาดแคลน
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 15 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ทุน รับตรงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 58
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบ87ทุนเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowships เรียนป.โท-เอกที่ AIT
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.พายัพมอบทุน11ประเภทพร้อมรับนักศึกษาใหม่
(วันนี้วันสุดท้าย)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold
(วันนี้วันสุดท้าย)
- บริติช เคานซิล เปิดมอบทุน IELTS ปี 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดมอบทุนเรียนป.ตรีจำนวนมากเริ่ม1มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มช.มีทุนมอบให้นักศึกษากว่า2,100 ทุน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ซีพีแรม มอบ80ทุน โครงการ "เรียนฟรีมีรายได้"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนเปิดมอบให้ม.6-อุดมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- 25ทุนรัฐบาลรัสเซียเรียนป.ตรี-เอกพร้อมทุนวิชาชีพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สสส.มอบทุนโครงการ“ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่”
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนป.โท-ป.เอกมีให้เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนระดับมัธยม-ปริญญา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.หอการค้าไทยมอบ 40 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดแล้ว!ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนรัฐบาลอินโดฯให้ไปเรียนใน 13 สถาบันชั้นนำ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ยังมีเวลา!ทุนรัฐบาลตุรกีรับถึงสิ้นเดือนนี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
advertisement