Popup
1 . ค่าย YOUNG ECONOMIST SMART CAMP 6th...
เหลือเวลาอีก 2 วัน
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย YOUNG ECONOMIST SMART CAMP 6th
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 ตุลาคม 60 - 20 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
2 . ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 11 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 11
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 60 - 17 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
3 . ค่ายสานฝันคนการบิน ครั้งที่ 13 (Aer...
เหลือเวลาอีก 24 วัน
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายสานฝันคนการบิน ครั้งที่ 13 (Aero Camp 2017)
 • มหาวิทยาลัย :
  • มเกษตร
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 12 ธันวาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
4 . MEDTECH CAMP the 3rd ...
เหลือเวลาอีก 12 วัน
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : MEDTECH CAMP the 3rd
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 30 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
5 . ATM OPEN HOUSE 2017 ...
เหลือเวลาอีก 1 วัน
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ATM OPEN HOUSE 2017
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 60 - 19 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
6 . I-Bot Camp ครั้งที่ 10 ...
เหลือเวลาอีก 12 วัน
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : I-Bot Camp ครั้งที่ 10
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 ตุลาคม 60 - 30 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
7 . ค่ายกล้องกาวน์ ครั้งที่ 6...
เหลือเวลาอีก 6 วัน
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายกล้องกาวน์ ครั้งที่ 6
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 ตุลาคม 60 - 24 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
8 . ค่าย เพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 12 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย เพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 60 - 17 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
9 . Open Nontri Camp 14 ค่ายเปิดรั้วนนท...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : Open Nontri Camp 14 ค่ายเปิดรั้วนนทรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 ตุลาคม 60 - 15 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
10 . MUICT OPEN HOUSE 2017 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : MUICT OPEN HOUSE 2017
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 60 - 04 พฤศจิกายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ATM OPEN HOUSE 2017
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- ค่าย YOUNG ECONOMIST SMART CAMP 6th
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- Upcoming IAAI event! (Camp 2018)
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- Open House @ DPU 2017
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- ค่ายกล้องกาวน์ ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่3
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- MEDTECH CAMP the 3rd
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- I-Bot Camp ครั้งที่ 10
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 19 วัน)
- ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 24
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
advertisement