#TCAS65 มาแล้ว! เกณฑ์รับสมัคร “แพทย์ นานาชาติ 4 ปี จุฬา (CU-MEDi)”

#TCAS65 มาแล้ว! เกณฑ์รับสมัคร “แพทย์ นานาชาติ 4 ปี จุฬา (CU-MEDi)”

คณะแพทยศาสตร์ นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยเกณฑ์การรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการ

-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม 2565

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2565

-สอบสัมภาษณ์ 2 สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2565

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และตัวสำรอง วันที่  25 เมษายน 2565

-ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

-ตรวจสุขภาพ  ในเดือนกรกฎาคม 2565

-ทำสัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2565

-ปฐมนิเทศนักศึกษา ประมาณพฤษภาคม – มิถุนายน 2565

-เปิดภาคเรียน  ในเดือนสิงหาคม 2565

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่จบปริญญาตรี  หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

-เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1) TOEFL ไม่ต่ำกว่า 85

2) IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0

-เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ Medical College Admission Test (MCAT)

-เป็นผู้ที่มี Curriculum Vitae : CV (ประวัติการศึกษา การทำงาน และการร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ การวิชาใจ หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ)

-เป็นผู้ที่มี Statement of Purpose (ความตั้งใจและความคาดหวังในการเรียนหลักสูตรนี้)

-เป็นผู้ที่มีจดหมายรับรอง จำนวน 2 ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

-ค่าธรรมเนียมนิสิตไทย 604,000 บาท / ภาคเรียน

-รวมตลอดหลักสูตร (4 ปี) 4,832,000 บาท

 

สำหรับสถานที่ศึกษา จะศึกษาตามระดับชั้นการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

– Preclerkship (ภาคเรียนที่ 1 – 3) ชั้นเตรียมคลินิก : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Clerkship (ภาคเรียนที่ 4 – 5) ชั้นคลินิก : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี (ศรีราชา ชลบุรี)

-Externship (ภาคเรียนที่ 6 – 8) ชั้นคลินิก : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี (ศรีราชา ชลบุรี) และสถาบันความร่วมมือในต่างประเทศตามที่กำหนด

 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> คลิก

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.